نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تکنولوژی

همراهي خانواده با فرزندان کنکوري

خانواده و شکل‌گيري آن، تاريخي به قدمت خلقت انسان دارد. خانواده، نخستين نهاد اجتماعي است که فرد در آن رشد مي‌کند و با مفاهيم ارزش‌ها، هنجارها و‌…

مشاهده مطالب بیشتر

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي (گفتار هجدهم)‏

آموزش شیوه ی تست زنی تاس ( موفقیت در ۲ ماه )

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي

منشا حساسيت اضطرابي

سبک زندگی

همراهي خانواده با فرزندان کنکوري

خانواده و شکل‌گيري آن، تاريخي به قدمت خلقت انسان دارد. خانواده، نخستين نهاد اجتماعي است که فرد در آن رشد مي‌کند و با مفاهيم ارزش‌ها، هنجارها و‌…

مشاهده مطالب بیشتر

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي (گفتار هجدهم)‏

آموزش شیوه ی تست زنی تاس ( موفقیت در ۲ ماه )

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي

منشا حساسيت اضطرابي

سلامت و زیبایی

اجرای طرح عدالت آموزشی توسط خادمیاران الیگودرز …

اجرای طرح عدالت آموزشی توسط خادمیاران الیگودرز … برگزاری آزمون شبیه سازی کنکور سراسری ویژه دانش آموزان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی به گزارش روابط…

مشاهده مطالب بیشتر

تصاویر آزمون ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

تصاویر آزمون ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

تصاویر آزمون ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

کارگاه مشاوره ای دبیرستان شاهد دخترانه ( متوسطه دوم ) شهرستان ازنا _ کنکور ۱۴۰۱

منتخب سردبیر

سبک زندگی

همراهي خانواده با فرزندان کنکوري

خانواده و شکل‌گيري آن، تاريخي به قدمت خلقت انسان دارد. خانواده، نخستين نهاد اجتماعي است که فرد در آن رشد مي‌کند و با مفاهيم ارزش‌ها، هنجارها و‌…

مشاهده مطالب بیشتر

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي (گفتار هجدهم)‏

آموزش شیوه ی تست زنی تاس ( موفقیت در ۲ ماه )

راهکارهايي براي مطالعه و برنامه‌ريزي تحصيلي

منشا حساسيت اضطرابي

سلامت و زیبایی

اجرای طرح عدالت آموزشی توسط خادمیاران الیگودرز …

اجرای طرح عدالت آموزشی توسط خادمیاران الیگودرز … برگزاری آزمون شبیه سازی کنکور سراسری ویژه دانش آموزان رشته های علوم تجربی و علوم انسانی به گزارش روابط…

مشاهده مطالب بیشتر

تصاویر آزمون ۲۹ مهرماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

تصاویر آزمون ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

تصاویر آزمون ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ سازمان سنجش _ حوزه موسسه علمی آموزشی همشاگردی

کارگاه مشاوره ای دبیرستان شاهد دخترانه ( متوسطه دوم ) شهرستان ازنا _ کنکور ۱۴۰۱