نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پیک سنجش

793مطلب موجود می باشد.
ابزارهای آموزشی

آشنايي سريع با نوبت دوم آزمون سراسري سال ۱۴۰۲‏


آزمون سراسري مطابق مصوبه جلسات ۸۴۳ ،۸۵۵ و ۸۶۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، سالي دو بار فقط براي دروس…

صفحه نخست

چند نکته درباره آموزشگاه‌هاي کنکور و آزمون سراسري ‏


سلام ! سلامي چو بوي خوش آشنايي ! هر ساله با نزديک شدن به زمان برگزاري آزمون سراسري، آشفته بازار آموزشگاه‌هاي کنکور، بيش از آنکه به علم…

ابزارهای آموزشی

شکل‌گيري آموزش نوين در ايران


استمرار و بقاء هر جامعه‌اي، مستلزم آن است که مجموعۀ باورها، ارزش‌ها، رفتارها، نگرش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌هاي آن به نسل‌هاي جديد منتقل شود. سازو کار اين انتقال،…

ابزارهای آموزشی

اگر مي‌خواهيد به موفقيت برسيد: تلفن همراهتان را همراهي نکنيد !‏


بسياري از ما معتاديم؛ معتاد به يک شيء مستطيلي که هر صبح وقتي از خواب بيدار مي‌شويم، اول سراغ آن  مي‌رويم تا ببينيم که چه پيغام‌هاي جديدي داريم،…

ابزارهای آموزشی

‏ معرفي مختصر پيامدهاي يادگيري


بررسي متغيرهايي که با پيامدهاي يادگيري در حوزه‌هاي مختلف تحصيلي رابطه دارد، از موضوعات اساسي پژوهش در نظام‌هاي آموزشي است. نزديک به يک قرن است که روان‌شناسان…

صفحه نخست

عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورۀ متوسطه


استمرار و بقاي هر جامعه، مستلزم آن است که مجموعۀ باورها، ارزش‌ها، رفتارها، نگرش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌هاي آن، به نسل‌هاي جديد منتقل شود. ساز و کار يا…

ابزارهای آموزشی

به پايان رسيديم، اما …‏


سلام ! سلامي چو بوي خوش آشنايي ! خوانندگان گرامي هفته‌نامه پيک‌سنجش ! سلام بر شما ! اينک در آستانه استقبال از نوروزي نو و بهاري با…

مقالات مشاوره ای

شرحي بر پايستگي تحصيلي


پايستگي تحصيلي، به توانايي دانش‌آموزان در غلبه بر مشکلات، موانع و چالش‌هايي اشاره دارد که در زندگي روزمره تحصيلي بيشتر آنها به طور معمول رخ مي‌دهد. در…

ابزارهای آموزشی

گذران تعطيلات نوروزي کنکوري‌ها


در منظر ايرانيان، ايام نوروز هميشه با معناي اوقات فراغت همراه بوده است؛ فراغت از کار و تحصيل و زماني براي گذران روزگار با دوستان و اقوام…