نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پیک سنجش

778مطلب موجود می باشد.
ابزارهای آموزشی

به پايان رسيديم، اما …‏


سلام ! سلامي چو بوي خوش آشنايي ! خوانندگان گرامي هفته‌نامه پيک‌سنجش ! سلام بر شما ! اينک در آستانه استقبال از نوروزي نو و بهاري با…

مقالات مشاوره ای

شرحي بر پايستگي تحصيلي


پايستگي تحصيلي، به توانايي دانش‌آموزان در غلبه بر مشکلات، موانع و چالش‌هايي اشاره دارد که در زندگي روزمره تحصيلي بيشتر آنها به طور معمول رخ مي‌دهد. در…

ابزارهای آموزشی

گذران تعطيلات نوروزي کنکوري‌ها


در منظر ايرانيان، ايام نوروز هميشه با معناي اوقات فراغت همراه بوده است؛ فراغت از کار و تحصيل و زماني براي گذران روزگار با دوستان و اقوام…

صفحه نخست

در تعطيلات نوروز چگونه مطالعه کنيم؟


سلام ! سلامي چو بوي خوش آشنايي ! از آنجايي که تا دو هفتۀ ديگر، تعطيلات نوروزي آغاز مي‌شود، موضوع يادداشت اين شماره را به چگونگي مطالعۀ…

ابزارهای آموزشی

تحصيلات تکميلي‏ و فهم ضرورت‌هاي اجتماعي


آموزش و پرورش فعاليتي است که نسل بالغ، دربارۀ نسلي که هنوز براي حيات اجتماعي نارس است، به جاي مي‌آورد. موضوع اين فعاليت عبارت است از برانگيختن…

ابزارهای آموزشی

سياهة راهبردهاي مطالعه و يادگيري ‏


در اين مقاله، راهبردهاي دهگانة مطالعه و يادگيري براي داوطلبان آزمون سراسري معرفي شده است. اين راهبردهاي مطالعه و مطالعه به شکل عملياتي، مشهورترين و متداول‌ترين راهبرد…

پیک سنجش


مفاهيم و اصطلاحات کليدي آزمون‌هاي سراسري (۵)‏


عنوان ديپلم: پايۀ دوازدهم نظام جديد آموزشي ۳-۳-۶، سال سوم نظام سالي – واحدي يا ترمي – واحدي، يا سال چهارم نظام قديم. وضعيت ديپلم: داوطلب داراي…

ابزارهای آموزشی

چند نکته دربارۀ آزمون دکتري سال ۱۴۰۲ ‏


سلام ! سلامي چون بوي آشنايي ! به ياري خداوند، آزمون دکتري «Ph.D» نيمه‌متمرکز سال ۱۴۰۲، روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه در حوزه‌هاي اين آزمون در سراسر…

پیک سنجش

با عبور از گذرگاه سختي‌ها به موفقيت برَسيد !‏


سخت است؛ حداقل براي بيشتر دانش‌آموزان سخت است که يک سال از تفريحات خود بزنند، مديريت زماني سفت و سختي داشته باشند، علاوه بر درس‌هاي سال آخر،…