کتاب کمک آموزشی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

اين همه هياهو براي هيچ !


آشفته بازار آموزشگاه‌هاي کنکور، بيش از آنکه به علم اندوزي و تقويت بنيه علمي دانش‌آموزان منجر شود، به محلي براي کسب درآمد کنکورگران و افزايش دغدغه خانواده‌ها…