چشم

1مطلب موجود می باشد.
مقالات روانشناسی

چگونه تنفس شکمي را تمرين کنيم؟


 تنفس، اولين چيزي است که هنگام بروز احساسات يا خستگي و فشارهاي جسمي و روحي، تحت تاثير قرار مي‌گيرد. تنفس، بر سيستم عصبي، قلب، عضلات، خواب، ميزان…