هفته نامه آموزشی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تست زني؛ مهم و اثرگذار


 سعيد، نگاهي به ساعت انداخت. وقت تقريباً تمام شده بود. او فقط مي‌توانست نگاه کوتاه ديگري به دفترچه کرده و ببيند آيا همه سؤالاتي را که مي‌دانسته…

مجلات آموزشی

باورم کنید و یاورم باشید


پرده اول ساعت ۱۱ شب است. خسته از یک روز کاری سخت و سنگین ، برنامه امروزش را مرور می‌کند؛ ساعت ۳۰ /۵  صبح از خواب بیدار…