نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نه

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

چگونه نه بگوییم؟


کلمه ی نه قدرتمندترین، لازم ترین و ساده ترین کلمه در فرهنگ لغت، با این حال دشوارترین و مخربترین کلمه است. دیده شده، عدم توانایی در نه…