مهندسی

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

روش تست زنی مهندسی معکوس (تست زنی بدون معلومات)


روش تست زنی مهندسی معکوس که با نام تست زنی بدون معلومات و درس خواندن محسوب می شود برخی داوطلبین را به این تصور انداخته که بدون…