نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فرصت باقی مانده است

3مطلب موجود می باشد.
مقالات مشاوره ای

هنوز هم فرصت باقی ست ( نا امید ها بخوانند )


سلام . سلامی به گرمای خرداد ماه . سلامی به وسعت ایران . سلامی به همشاگردی های عزیز که در تمام این یکسال با ما همراه بوده…

صفحه نخست

هنوز هم فرصت باقی ست ( ناامید ها بخوانند )


سلام . سلامی به گرمای اردیبهشت و خرداد ماه . سلامی به وسعت ایران . سلامی به همشاگردی های عزیز که در تمام این یکسال با ما…

صفحه نخست

ثبت نام طرح های مشاوره ای آزمون سراسری ۱۳۹۷ آغاز شد …


   عمل به ۵۰ درصد از روشهای ما یعنی قبولی ۱۰۰ درصد شما مشاوره و برنامه ریزی طلایی + طرح تضمینی ویژه کنکوری ها و سال سومی ها کنکور  ۹۶ و۹۷  ثبت…