نتایج در این بخش نمایش داده می شود

علمی کاربردی

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

امکان تحصیل همزمان در دو رشته علمی کاربردی


مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: تحصیل هم‌زمان دو رشته برای دانشجویان استعداد درخشان در رشته‌های علمی کاربردی در دست اقدام است. به…

صفحه نخست

رشته های پزشکی در دانشگاه جامع علمی کاربردی


جزییات رشته های پزشکی در دانشگاه جامع علمی کاربردی هرساله تعداد بالایی دانشجو در رشته های پیراپزشکی و به صورت بدون کنکور دردانشگاه علمی کاربردی پذیرفته میشوند….