نتایج در این بخش نمایش داده می شود

شيوه گزينش

1مطلب موجود می باشد.
مشاوره و برنامه ریزی

شیوه گزینش رشته‌های تحصیلی مورد پذیرش در کنکور ۹۸


روش های گزینش دانشجو در کد رشته محل هایی که پذیرش آنها براساس آزمون سراسری (با نمرات آزمون واعمال مثبت سوابق تحصیلی) می باشد. روش متمرکز: روش…