نتایج در این بخش نمایش داده می شود

زیست مولکولی

1مطلب موجود می باشد.
انتخاب رشته

رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی – بیوشیمی دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد خودگردان در سهمیه عادی


با وجود یکی شدن کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد ، انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد بصورت جداگانه برگزار می شود . روند…