نتایج در این بخش نمایش داده می شود

درس خواندن در واپسين روزها

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

درس خواندن در واپسين روزها – بخش پایانی


توجه به تست‌هايکلي در دوران جمع‌بندي، ديگر تست‌هاي موضوعي را مطالعه نکنيد. اگر مي‌خواهيد آنچه را که خوانده‌ايد (بويژه در دروس اختصاصي)، به بهترين شيوه مرور شود…

صفحه نخست

درس خواندن در واپسين روزها


تا آزمون سراسري ۹۶ مدت زمان زيادي نمانده است و چه با برنامه درس خوانده باشيد و چه بي برنامه، اگر در اين فرصت باقي مانده، برنامه…