نتایج در این بخش نمایش داده می شود

بختک

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

بختک کنکور بر درس دین و زندگی


به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری شبستان، سالیان سال است که از کنکو به عنوان یک غول نام برده می شود. غولی که سرنوشت دانش آموزان…