امید

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

در نزدیک ترین زمان به کنکور ناامیدی معنا ندارد


بسیار شنیده‌ایم که ایام نوروز را دوران طلایی می­نامند؛ دورانی که داوطلبان با یک برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده، می­توانند بهرۀ بسیاری از مطالعۀ خویش ببرند؛ اما…