نتایج در این بخش نمایش داده می شود

محدودیت بیش از ۵۰ دانشگاه کشور در ارائه خوابگاه دانشجویی

از مجموعه ۶۴ دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم ، ۵۲ دانشگاه اعلام کردند که در ارائه خوابگاه به دانشجویان جدیدالورود با محدودیت مواجه بوده و یا اینکه با اولویت بندی، خوابگاه ارائه می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور قبل از زمان انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری، شرایط، ضوابط و تسهیلاتی را که دانشگاه ها ارائه می دهند اعلام می کنند تا دانشجویان با آگاهی از شرایط، دانشگاه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

شرایط واگذاری خوابگاه ها هر ساله اعلام می شود، امسال نیز دانشگاه ها شرایط واگذاری خوابگاه ها را در دفترچه انتخاب رشته سال ۹۶، برای ارائه و یا عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید اعلام کردند.

بعضی از دانشگاه‌ها از نیم‌سال چهارم به بعد و تعدادی نیز فقط تا چهار نیم‌سال آن هم با ظرفیت محدود قادر به ارائه خوابگاه به متقاضیان هستد.

در این میان، آمار دانشگاه‌هایی که به دانشجویان متاهل خوابگاه می‌دهند، نیز به کمترین تعداد رسیده است.

براساس دفترچه انتخاب رشته سال ۹۶ شرایط ارائه خوابگاه در  ۶۴  دانشگاه سراسری به شرح زیر است:

ردیف دانشگاه وضعیت ارائه خوابگاه توضیحات
۱ دانشگاه تهران

خوابگاه ارائه می دهد

شرایط اعلام نشده است
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر خوابگاه ارائه می دهد شرایط اعلام نشده است
۳ دانشگاه صنعتی شریف خوابگاه ارائه می دهد فقط به دانشجویان روزانه خوابگاه ارائه می شود.
۴ دانشگاه الزهرا(س)

خوابگاه ارائه می دهد

خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه دانشگاه تعلق می گیرد.
۵ دانشگاه اصفهان خوابگاه ارائه می دهد کلیه دانشجویان واجد شرایط حتی الامکان در خوابگاه های دولتی اسکان داده می شوند
۶ دانشگاه ارومیه اعلام نشده است
۷ دانشگاه اراک

خوابگاه ارائه می دهد

با توجه به محدودیت، خوابگاهی اسکان دانشجویان پسر و دختر بر اساس اولویت خواهد بود
۸ دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی(ره) اعلام نشده است
۹ دانشگاه بیرجند خوابگاه ارائه می دهد اکثریت پذیرفته شدگان غیربومی دوره روزانه در تمامی مقاطع تحصیلی، در خوابگاه های ملکی و استیجاری پردیس های دانشگاه اسکان داده می شوند.
۱۰ دانشگاه بوعلی سینا  همدان خوابگاه ارائه می دهد به دلیل محدودیت های خوابگاه دانشجویی، اولویت واگذاری خوابگاه ها با رتبه های برتر هر رشته است
۱۱ دانشگاه بجنورد خوابگاه ارائه می دهد به دانشجویان ورودی جدید برای مدت محدود طبق مقررات دانشگاه خوابگاه واگذار می شود
۱۲ دانشگاه ایلام خوابگاه ارائه می دهد این دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است و واگذاری خوابگاه به افراد متقاضی بر اساس امتیاز و در نظر گرفتن رتبه قبولی، صورت خواهد گرفت
۱۳ دانشگاه جهرم خوابگاه ملکی ارائه نمی کند ارائه امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه بصورت خودگردان است
۱۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام نشده است
۱۵ دانشگاه تبریز

خوابگاه ارائه می دهد

دانشگاه تبریز به دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم) خوابگاه واگذار نمی کند.این دانشگاه با توجه به محدودیت های موجود، فقط به ۶۰ درصد دانشجویان روزانه غیربومی پس از امتیازبندی و با اولویت رتبه های برتر خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه تبریز دارای خوابگاه متأهلی نیست.
۱۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)   قزوین  به صورت محدود ارائه می دهد این دانشگاه با توجه به امکانات خود به تعداد محدودی از دانشجویان خوابگاه اختصاص می دهد.
۱۷ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار خوابگاه ارائه می دهد در این دانشگاه به تمام پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۸ دانشگاه دامغان خوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهد به دانشجویان روزانه ۴ نیمسال خوابگاه تعلق خواهد گرفت. دانشجویان شبانه نیز در خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه اسکان داده خواهند شد.
۱۹ دانشگاه حکیم سبزواری  سبزوار اعلام نکرده است
۱۰ دانشگاه خلیج فارس  بوشهر خوابگاه ارائه می دهد این دانشگاه تمامی تلاش خود را جهت اعطا خوابگاه به دانشجویان ورودی جدید خواهد کرد.
۱۱ دانشگاه خوارزمی  تهران خوابگاه به صورت محدود ارائه می دهد به دلیل محدودیت ظرفیت خوابگاه های دانشجویی، الویت اسکان با رتبه های برتر خواهد بود. (کد رشته محل های تهران). به دانشجویان نوبت دوم و دانشجویان بومی استان های تهران و البرز خوابگاه تعلق نمی گیرد.
۱۲ دانشگاه سلمان فارسی  کازرون خوابگاه ملکی ندارد در این دانشگاه امکان فراهم سازی خوابگاه خودگردان وجود دارد.
۱۳ دانشگاه زنجان محدودیت در ارائه خوابگاه دولتی
۱۴ دانشگاه زابل خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد. تمام پذیرفته شدگان دختر و پسر دوره روزانه حتی الامکان در خوابگاه سکونت خواهند یافت.
۱۵ دانشگاه رازی  کرمانشاه خوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهد با توجه به امکانات و ضوابط دانشگاه در واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی محدودیتی ندارد. پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم (شبانه) می توانند از خوابگاه خودگردان با پرداخت شهریه استفاده کنند.
۱۶ دانشگاه شهید باهنر  کرمان خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.  باتوجه به محدودیت ظرفیت اسکان و کمبود خوابگاه با در نظر گرفتن اولویت به تعدادی از دانشجویان خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۷ دانشگاه شهرکرد

خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.

این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه است. لذا مطابق شیوه نامه واگذاری خوابگاه ها به حداکثر ۳۰ درصد از دانشجویان روزانه واجد شرایط به مدت حداکثر ۶ ترم تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد.
۱۸ دانشگاه سمنان ارائه خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه دانشگاه سمنان با توجه به امکانات، صرفا به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیلی خوابگاه واگذار می کند. دانشگاه از ارائه خوابگاه به دانشجویان شبانه و پردیس خودگردان معذور است.
۱۹ دانشگاه سیستان و بلوچستان خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد  به دارندگان رتبه های تک رقمی مجرد به مدت هشت نیمسال در سایت دانشگاه خوابگاه واگذار می کند. فقط به ۴۰ درصد از دانشجویان مجرد روزانه غیربومی در سنوات مجاز براساس رتبه داوطلب در آزمون سراسری خوابگاه واگذار خواهد شد. هیچگونه امکان تأمین خوابگاه متاهلی برای دانشجویان دوره روزانه، نوبت دوم و پردیس نیست.
۲۰ دانشگاه صنعتی شاهرود خوابگاه ارائه می دهد به کلیه پذیرفته شدگان خوابگاه تعلق می گیرد.
۲۱ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول خوابگاه با محدودیت ارائه می شود. به دانشجویان پسر، فقط یک سال تحصیلی خوابگاه تعلق می گیرد. تمدید استفاده از خوابگاه برای سال دوم، منوط به وجود ظرفیت و امکانات خواهد بود.
۲۲ دانشگاه شیراز خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد. با توجه به محدودیت خوابگاهی، دانشگاه حداکثر برای پذیرش ۲۰۰ نفر دانشجوی دختر و ۲۰۰ نفر دانشجوی پسر در خوابگاه دولتی ظرفیت دارد.
۲۳ دانشگاه شهید بهشتی خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.

به دلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجوان دوره روزانه با شرایط ارائه خواهد شد. دانشگاه فاقد خوابگاه متأهلی است.

۲۴ دانشگاه شهید چمران  اهواز

خوابگاه ارائه می دهد

برای دانشجویان روزانه خوابگاه بر اساس آیین نامه های صندوق رفاه واگذار می شود. دانشگاه هیچگونه تعهدی در برابر خوابگاه دانشجویان شبانه ندارد.
۲۵ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

خوابگاه ارائه می دهد

دانشگاه به پذیرفته شدگان حائز شرایط، خوابگاه واگذار خواهد کرد. دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است.
۲۶ دانشگاه کردستان سنندج

خوابگاه ارائه می دهد

در این دانشگاه به تمامی دانشجویان دختر دوره روزانه و ۵۰ درصد دانشجویان پسر در صورت دارا بودن شرایط و کسب امتیازات لازم خوابگاه تعلق می گیرد.
۲۷ دانشگاه علامه طباطبایی  تهران خوابگاه با شرایط خاص ارائه می دهد در صورت وجود ظرفیت اسکان داده می شوند و در غیر این صورت، در خوابگاه های خودگردان زیر نظر دانشگاه اسکان داده می شوند.دانشگاه فاقد خوابگاه برای دانشجویان نوبت دوم (شبانه) است. دانشگاه علامه فاقد خوابگاه متأهلی است.
۲۸ دانشگاه علم و صنعت ایران خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر ساکن استان های غیر از البرز و تهران تنها به مدت ۸ نیمسال تحصیلی مقدور است.
۲۹ دانشگاه کاشان خوابگاه ارائه می دهد برای رشته هایی که پذیرش در آن فقط زن است، محل تحصیل و خوابگاه ارایه می شود.
۳۰ دانشگاه فردوسی مشهد خوابگاه ارائه می دهد به دانشجویان دوره روزانه و دانشجویان دختر نوبت دوم طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان، خوابگاه دانشجویی تعلق می گیرد.
۳۱ دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی (اصفهان) خوابگاه خودگردان ارائه می شود خوابگاه برای تمام دانشجویان دختر غیربومی به طور خودگردان و از طریق بخش خصوصی تامین شده است.
۳۲ دانشگاه غیرانتفاعی شمال  آمل خوابگاه ارائه نمی دهد این دانشگاه هیچگونه تعهدی برای تامین خوابگاه ندارد.
۳۳ دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) مشهد خوابگاه خودگردان ارائه می شود دانشجویان دختر و غیربومی واجد شرایط مقررات استفاده از خوابگاه دانشگاه می توانند از خوابگاه دانشجویی با هزینه شخصی استفاده کنند.
۳۴ دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) قم خوابگاه ارائه نمی دهد دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین خوابگاه دانشجویان ندارد.
۳۵ دانشگاه غیرانتفاعی چابهار خوابگاه خودگردان ارائه می شود خوابگاه خودگردان ارائه می دهد.
۳۶ دانشگاه غیرانتفاعی خیام  مشهد خوابگاه خودگردان ارائه می شود تامین خوابگاه برای کلیه دانشجویان (با اخذ هزینه) در خوابگاه های متعلق به دانشگاه انجام می شود.
۳۷ دانشگاه غیر انتفاعی دانش البرز  قزوین فقط به دانشجویان دختر خوابگاه ارائه می شود این دانشگاه دارای خوابگاه برای دانشجویان دختر است.
۳۸ دانشگاه غیرانتفاعی سوره  تهران خوابگاه ارائه نمی دهد دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد.
۳۹ دانشگاه یزد

خوابگاه ارائه می دهد

به دانشجویان شبانه در صورت وجود ظرفیت، خوابگاه تخصیص می یابد. دانشگاه یزد خوابگاه متأهلین ندارد. کلیه خوابگاه های خواهران داخل سایت اصلی دانشگاه است. خوابگاه خودگردان خواهران نیز در سایت اصلی دانشگاه دایر است.
۴۰ دانشگاه یاسوج خوابگاه ارائه می دهد دانشگاه به تمام دانشجویان ورودی جدید، خوابگاه اختصاص می دهد.
۴۱ دانشگاه هرمزگان ارائه خوابگاه براساس شرایط خاص اولویت اسکان در خوابگاه های دانشگاه بر اساس رتبه کشوری پذیرفته شدگان است
۴۲ دانشگاه هنر  تهران خوابگاه ملکی ارائه نمی دهد دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی است. دانشگاه فاقد خوابگاه مجردی است. دانشگاه تلاش خود را برای معرفی خوابگاه های خودگردان مورد تایید وزارت علوم انجام خواهد داد.
۴۳ دانشگاه هنر اسلامی تبریز خوابگاه ارائه نمی دهد این دانشگاه فاقد خوابگاه است.
۴۴ دانشگاه هنر اصفهان   خوابگاه خودگردان ارایه می دهد. این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان باید از خوابگاه های خودگردان استفاده کنند.
۴۵ دانشگاه هنر شیراز خوابگاه خودگردان ارایه می کند. این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و امکان ارائه و یا واگذاری خوابگاه به دانشجویان را ندارد و دانشجویان با پرداخت هزینه اجاره می توانند از خوابگاه های بخش خصوصی استفاده کنند.
۴۶ دانشگاه ولیعصر(عج)   رفسنجان خوابگاه ارایه می شود. به تمامی دانشجویان دختر در دوره روزانه و شبانه خوابگاه تعلق می گیرد.
۴۷ دانشگاه ولایت ایرانشهر اعلام نشده است اعلام نشده است.
۴۸ دانشگاه کوثر بجنورد خوابگاه ارائه می دهد (ویژه خواهران دارای خوابگاه (نیمه دولتی  نیمه خصوصی) تحت نظارت دانشگاه است.
۴۹ دانشگاه گلستان خوابگاه ملکی ارائه نمی شود این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است.
۵۰ دانشگاه گنبدکاووس خوابگاه ارائه نمی شود دانشگاه گنبدکاووس فاقد هرگونه امکانات خوابگاهی است.
۵۱ دانشگاه گیلان خوابگاه با شرایط خاص ارائه می شود برای قبول شدگان غیربومی دوره روزانه امکان اسکان را با توجه به امکانات موجود اولویت بندی می کند.
۵۲ دانشگاه لرستان خرم آباد خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد. این دانشگاه جهت دانشجویان روزانه و شبانه خواهران خوابگاه دولتی و برای دانشجویان پسر خوابگاه بصورت خودگردان و غیردولتی واگذار می کند.
۵۳ دانشگاه مازندران  بابلسر اعلام نشده است اعلام نشده است
۵۴ دانشگاه محقق اردبیلی خوابگاه با محدودیت ارائه می دهد.  ارائه خوابگاه با محدودیت و شرایط خاص خواهد بود.
۵۵ دانشگاه ملایر اعلام نشده است  اعلام نشده است
۵۶ دانشگاه نیشابور خوابگاه خودگردان ارائه می شود این دانشگاه فاقد خوابگاه دولتی است و دانشجویان پذیرفته شده در صورت تمایل، در خوابگاه خودگردان داخل دانشگاه اسکان داده می شوند.
۵۷ دانشگاه غیرانتفاعی علامه  محدث نوری (ره) نور اعلام نشده است اعلام نشده است.
۵۸ دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ  تهران خوابگاه ارائه نمی دهد. این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تأمین خوابگاه ندارد،
۵۹ دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر  یزد خوابگاه خودگردان، فقط به دانشجویان دختر ارایه می دهد. برای کلیه متقضیان دختر، خوابگاه دانشجویی با پرداخت هزینه مهیا است.
۶۰ دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران بابل اعلام نشده است. اعلام نشده است
۶۱ دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهائی اصفهان خوابگاه خودگردان ارائه می دهد پانسیون خودگردان برای دانشجویان دختر شهرستانی در حد محدود و با پرداخت هزینه مربوطه امکان پذیر است.
۶۲ دانشگاه غیرانتفاعی مفید قم خوابگاه خودگردان ارائه می دهد. دانشگاه برای پذیرفته شدگان (اعم از برادران و خواهران) با توجه به ظرفیت موجود، امکان واگذاری خوابگاه (با دریافت هزینه تمام شده از دانشجو را دارد.
۶۳

دانشگاه رازی  کرمانشاه

خوابگاه ارائه می شود

دانشگاه رازی با توجه به امکانات و ضوابط دانشگاه در واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دوره روزانه در سنوات مجاز تحصیلی محدودیتی ندارد. به دوره های شبانه خوابگاه خودگردان ارایه می شود.

۶۴ دانشگاه قم خوابگاه با محدودیت ارائه می شود این دانشگاه دارای محدودیت خوابگاه دولتی است.

از مجموعه ۶۴ دانشگاهی که شرایط خوابگاهی آنها برای سال تحصیلی ۹۷-۹۶ بررسی شده، تنها ۷ دانشگاه شرایط خوابگاهی خود را اعلام نکرده اند، و تنها پنج دانشگاه، دریانوردی و علوم دریایی چابهار، رازی کرمانشاه، یاسوج، صنعتی شاهرود و اصفهان اعلام کرده اند که بدون پیش شرط خوابگاه ارائه می کنند.

سایر دانشگاه ها که شرایط خود را اعلام کرده اند، یا خوابگاه ارائه نمی دهند، یا فقط خوابگاه خودگردان ارائه می کنند. برخی از دانشگاه ها نیز در ارائه خوابگاه با محدودیت مواجه هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.