نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال

در انتخاب رشته تجربی رشته پرستاری یکی از پرمتقاضی ترین رشته ها محسوب می شود که معمولا پس از اعلام نتایج دانشگاه آزاد ، جمعیت کثیری از داوطلبان کنکور سراسری 96 به دنبال تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد هستند . در دانشگاه ازاد داوطلبان به سه سهمیه عادی ، ایثارگران و بسیج فعال تقسیم می شوند که آن دسته از داوطلبانی که از سهمیه بسیج فعال استفاده می نمایند برای شرکت در تکمیل ظرفیت  دانشگاه آزاد می بایست 95 درصد تراز قبولی آخرین فرد پذیرفته شده برای رشته های دکتری عمومی و 90 درصد تراز آخرین نفر قبولی برای سایر رشته ها را به دست آورند تا در صورت وجود ظرفیت پذیرش در آن رشته محل ، پذیرفته شوند . معمولا هر ساله در انتخاب رشته دانشگاه آزاد برخی رشته محل ها ظرفیت شان به طور کامل تکمیل نشده و از طرف دانشگاه آزاد در تکمیل ظرفیت ارائه می شوند که متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد لیست رشته محل های ارائه شده را ملاحظه نمایند . در این مقاله رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد را در سهمیه بسیج فعال اختیارتان قرار داده ایم . برای اطلاع از تراز قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال کلیک نمایید .
رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال 96
در جدول زیر برای آن دسته از داوطلبانی که با سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد شرکت خواهند کرد رتبه قبولی پرستاری تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال را قرار داده ایم . در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد هر ساله با کاهش و افزایش تراز در برخی رشته محل ها موجه هستیم و با تجربه ای که از انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در سال های قبل کسب کرده ایم نمیتوان به طور قطعی اظهار کرد که تراز قبولی در تکمیل ظرفیت کاهش می یابد و یا بالعکس . از این رو رتبه های قبولی در سه بازه خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه برای هر رشته محل تعیین شده است تا با مقایسه رتبه کشوری خود با آنچه در جدول های زیر در اختیارتان قرار گرفته است تا بتوانید قبولی خود را در رشته پرستاری در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد تخمین بزنید .
محدوده رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد 96 در سهمیه بسیج فعال
رشته محل
رتبه کشوری قبولی بدبینانه
رتبه کشوری قبولی منطقی
رتبه کشوری قبولی خوشبینانه
پرستاري / واحد مشهد
43827
الی
47053
47102
الی
49221
49269
الی
52640
پرستاري / واحد کرج
46917
الی
50371
50423
الی
52691
52743
الی
56352
پرستاري / واحد کرمانشاه
50573
الی
54297
54353
الی
56798
56854
الی
60744
اتاق عمل / واحد نجف آباد
52506
الی
56372
56430
الی
58969
59026
الی
63065
پرستاري / واحد ورامين
53912
الی
57881
57940
الی
60547
60606
الی
64754
پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان)
54566
الی
58584
58644
الی
61282
61342
الی
65540
 پرستاري / واحد قزوين
56406
الی
60559
60621
الی
63348
63410
الی
67749
پرستاري / واحد جهرم
56485
الی
60644
60706
الی
63437
63499
الی
67844
پرستاري / واحد مهاباد
56604
الی
60772
60834
الی
63571
63633
الی
67987
پرستاري / واحد کازرون
57403
الی
61629
61692
الی
64468
64531
الی
68946
پرستاري / واحد خوي
58372
الی
62670
62734
الی
65556
65620
الی
70111
 پرستاري / واحد لاهيجان
58453
الی
62757
62821
الی
65648
65712
الی
70208
 پرستاري / واحد مراغه
58576
الی
62888
62953
الی
65785
65849
الی
70355
پرستاري / واحد مرند
58739
الی
63063
63128
الی
65968
66033
الی
70551
پرستاري / واحد بناب
59230
الی
63591
63656
الی
66520
66585
الی
71142
پرستاري / واحد بروجرد
59767
الی
64167
64233
الی
67123
67188
الی
71786
 پرستاري / واحد قم
59849
الی
64256
64322
الی
67216
67281
الی
71885
پرستاري / واحد سراب
60307
الی
64747
64813
الی
67729
67795
الی
72434
پرستاري / واحد ياسوج
60348
الی
64791
64858
الی
67776
67842
الی
72484
پرستاري / واحد استهبان
61440
الی
65964
66031
الی
69002
69070
الی
73796
پرستاري / واحد خرم آباد
61440
الی
65964
66031
الی
69002
69070
الی
73796
 پرستاري / واحد آستارا
61525
الی
66055
66122
الی
69097
69165
الی
73897
پرستاري / واحد تاکستان
61567
الی
66100
66168
الی
69145
69212
الی
73948
پرستاري / واحد دزفول
62077
الی
66648
66716
الی
69717
69786
الی
74561
 پرستاري / واحد خلخال
62205
الی
66785
66854
الی
69861
69930
الی
74715
 پرستاري / واحد نراق
62333
الی
66923
66991
الی
70005
70074
الی
74869
پرستاري / واحد علي آبادکتول
62462
الی
67061
67129
الی
70150
70218
الی
75023
پرستاري / واحد اراک
62935
الی
67568
67637
الی
70680
70750
الی
75591
پرستاري / واحد ساوه
63107
الی
67754
67823
الی
70874
70944
الی
75798
پرستاري / واحد کليبر
63194
الی
67846
67916
الی
70971
71041
الی
75902
 پرستاري / واحد سمنان
63627
الی
68312
68382
الی
71459
71528
الی
76423
پرستاري / واحد سبزوار
63889
الی
68593
68663
الی
71752
71822
الی
76737
پرستاري / واحد يزد
64590
الی
69346
69416
الی
72540
72611
الی
77579
پرستاري / واحد فيروزآباد
64899
الی
69677
69748
الی
72886
72958
الی
77950
پرستاري / واحد دورود
65164
الی
69962
70034
الی
73184
73256
الی
78269
 پرستاري / واحد گچساران
65609
الی
70439
70511
الی
73684
73756
الی
78803
پرستاري / واحد ارسنجان
65743
الی
70583
70655
الی
73834
73906
الی
78963
پرستاري / واحد شاهرود
66056
الی
70919
70992
الی
74186
74258
الی
79340
 پرستاري / واحد اليگودرز
67003
الی
71936
72009
الی
75249
75323
الی
80477
پرستاري / واحد خوي-ظرفيت خودگردان
67003
الی
71936
72009
الی
75249
75323
الی
80477
پرستاري / واحد نيشابور
67093
الی
72033
72107
الی
75351
75425
الی
80586
 پرستاري / واحد گناباد
68282
الی
73309
73385
الی
76686
76761
الی
82014
پرستاري / واحد خلخال-ظرفيت خودگردان
68790
الی
73855
73931
الی
77257
77332
الی
82624
پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت خودگردان
69069
الی
74154
74230
الی
77569
77645
الی
82958
پرستاري / واحد اقليد
69301
الی
74404
74480
الی
77831
77907
الی
83238
پرستاري / واحد آباده
69488
الی
74604
74681
الی
78040
78117
الی
83462
پرستاري / واحد داراب
69628
الی
74755
74831
الی
78198
78274
الی
83631
پرستاري / واحد بناب-ظرفيت خودگردان
70003
الی
75158
75234
الی
78619
78696
الی
84081
پرستاري / واحد لارستان
70475
الی
75663
75741
الی
79149
79226
الی
84647
پرستاري / واحد بهبهان
71044
الی
76274
76352
الی
79787
79866
الی
85330
 پرستاري / واحد شيروان
71139
الی
76376
76455
الی
79894
79973
الی
85445
پرستاري / واحد مسجدسليمان
71425
الی
76684
76762
الی
80216
80294
الی
85788
پرستاري / واحد بيرجند
72096
الی
77404
77484
الی
80970
81049
الی
86595
پرستاري / واحد مهاباد-ظرفيت خودگردان
72386
الی
77715
77795
الی
81295
81374
الی
86942
 پرستاري / واحد آبادان
72579
الی
77923
78002
الی
81512
81592
الی
87175
پرستاري / واحد مرند-ظرفيت خودگردان
72676
الی
78027
78107
الی
81621
81700
الی
87291
پرستاري / واحد بندرعباس
73210
الی
78601
78681
الی
82221
82301
الی
87933
پرستاري / واحد قاينات
74536
الی
80024
80106
الی
83710
83792
الی
89525
پرستاري / واحد فردوس
74784
الی
80290
80372
الی
83988
84070
الی
89822
پرستاري / واحد سراب-ظرفيت خودگردان
74982
الی
80503
80585
الی
84211
84293
الی
90061
پرستاري / واحد کليبر-ظرفيت خودگردان
75281
الی
80823
80906
الی
84546
84629
الی
90420
پرستاري / واحد طبس
75331
الی
80877
80960
الی
84602
84685
الی
90480
 پرستاري / واحد بيرجند-ظرفيت خودگردان
75630
الی
81199
81282
الی
84939
85022
الی
90840
پرستاري / واحد شهربابک
76434
الی
82062
82146
الی
85842
85926
الی
91805
پرستاري / واحد زرند
77398
الی
83096
83181
الی
86924
87009
الی
92962
پرستاري / واحد قاينات-ظرفيت خودگردان
85340
الی
91623
91717
الی
95844
95937
الی
102502
پرستاري / واحد گناباد-ظرفيت خودگردان
87558
الی
94004
94101
الی
98334
98430
الی
105166
پرستاري / واحد طبس-ظرفيت خودگردان
90502
الی
97165
97265
الی
101641
101740
الی
108702

 

2 نظر برای "رتبه قبولی تکمیل ظرفیت پرستاری دانشگاه آزاد سهمیه بسیج فعال" ارسال شده
  1. شیرین گفت:

    سلام با شصت هزارمنطقه دو پرستاری ازادمیارم؟

    1. soleimany گفت:

      سلام . احتمال قبولی ۲۰ درصدی میدهیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.