نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد

برخلاف انتخاب رشته دانشگاه های سراسری ، در انتخاب رشته دانشگاه آزاد داشتن سهمیه بسیج فعال موثر است و تا حد مشخصی تراز قبولی را کاهش می دهد . از آنجایی که این سهمیه فقط در انتخاب رشته دانشگاه آزاد موثر است معمولا آمار قبولی زیادی از این سهمیه در دسترس نیست برای همین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96 ( آمار قبولی سال گذشته ) را ارائه کنیم . در کنار این مقاله می توانید از نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد استفاده کنید تا با توجه به تراز شما در کارنامه کنکور سراسری ، لیست رشته محل هایی که در آن شانس قبولی دارید نمایش داده شود . در ادامه تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 95 – 96 را مشاهده می کنید .
تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد 95 – 96
گروه آزمایشی علوم تجربی
رشته محل تراز آخرین نفر قبولی
پزشكي – دکتري عمومي / واحد مشهد 9543
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد شيراز 9540
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران 9529
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد 9472
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم 9464
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود 9463
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد 9449
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان 9437
پزشكي – دکتري عمومي / واحد اردبيل 9433
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش 9433
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان 9400
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان 9397
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد 9397
پزشكي – دکتري عمومي / واحد نجف آباد-ظرفيت مازاد خودگردان 9387
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد اصفهان(خوراسگان)-ظرفيت مازاد خودگردان 9378
پزشكي – دکتري عمومي / واحد قم-ظرفيت مازاد خودگردان 9373
پزشكي – دکتري عمومي / واحد يزد-ظرفيت مازاد خودگردان 9373
پزشكي – دکتري عمومي / واحد شاهرود-ظرفيت مازاد خودگردان 9369
دندانپزشكي – دکتري عمومي / واحد دندانپزشكي تهران-ظرفيت مازاد خودگردان 9369
پزشكي – دکتري عمومي / واحد ساري 9338
پزشكي – دکتري عمومي / واحد کرمان-ظرفيت مازاد خودگردان 9338
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز 9250
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي 9249
پزشكي – دکتري عمومي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان 9193
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي 9188
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان 9178
داروسازي – دکتري عمومي / واحد علوم داروئي-ظرفيت مازاد خودگردان 9110
داروسازي – دکتري عمومي / واحد آيت ا… آملي-ظرفيت مازاد خودگردان 9106
داروسازي – دکتري عمومي / واحد دامغان-ظرفيت مازاد خودگردان 9085
پزشكي – دکتري عمومي / واحد پزشكي تهران-پرديس خودگردان کيش 9044
علوم تغذيه / واحد علوم و تحقيقات 8006
علوم آزمايشگاهي / واحد پزشكي تهران 7781
علوم آزمايشگاهي / واحد مشهد 7774
 پرستاري / واحد کرمانشاه 7515
علوم تغذيه / واحد سروستان 7510
علوم تغذيه / واحد مرند 7404
 اتاق عمل / واحد پزشكي تهران 7318
هوشبري / واحد پزشكي تهران 7302
علوم آزمايشگاهي / واحد كازرون 7268
پرستاري / واحد سنندج 7224
پرستاري / واحد گچساران 7196
پرستاري / واحد گرگان 7190
پرستاري / واحد بابل 7170
پرستاري / واحد فيروزآباد 7160
پرستاري / واحد همدان 7140
پرستاري / واحد ارسنجان 7133
پرستاري / واحد پزشكي تهران 7131
دامپزشكي – دکتري حرفه اي / واحد كازرون 7113
علوم آزمايشگاهي / واحد قم 7095
مامايي / واحد پزشكي تهران 7092
پرستاري / واحد كرج 7074
پرستاري / واحد رشت 7070
پرستاري / واحد کاشان 7068
علوم آزمايشگاهي / واحد ساري 7056
پرستاري / واحد قم 7032
پرستاري / واحد اصفهان(خوراسگان) 7023
 پرستاري / واحد تبريز 7008
پرستاري / واحد ساري 7003
پرستاري / واحد اهواز 7000
هوشبري / واحد تبريز 6994
اتاق عمل / واحد تبريز 6979
پرستاري / واحد مشهد 6979
مامايي / واحد كرج 6967
پرستاري / واحد لاهيجان 6942
پرستاري / واحد ورامين 6934
هوشبري / واحد مشهد 6932
پرستاري / واحد اروميه 6931
پرستاري / واحد اراک 6925
علوم آزمايشگاهي / واحد اراک 6910
پرستاري / واحد نجف آباد 6909
پرستاري / واحد بهبهان 6894
مامايي / واحد اصفهان(خوراسگان) 6888
مامايي / واحد قم 6888
پرستاري / واحد زنجان 6865
پرستاري / واحد يزد 6857
پرستاري / واحد ساوه 6847
اتاق عمل / واحد اروميه 6839
پرستاري / واحد مراغه 6836
پرستاري / واحد چالوس 6835
پرستاري / واحد دزفول 6828
پرستاري / واحد خوي 6824
پرستاري / واحد بروجرد 6818
مامايي / واحد نجف آباد 6811
علوم آزمايشگاهي / واحد گرگان 6799
علوم آزمايشگاهي / واحد شاهرود 6796
پرستاري / واحد علي آبادكتول 6790
پرستاري / واحد تنكابن 6789
پرستاري / واحد ميبد 6755
پرستاري / واحد بجنورد 6753
پرستاري / واحد بندرعباس 6747
هوشبري / واحد شاهرود 6740
پرستاري / واحد دورود 6739
پرستاري / واحد اروميه-ظرفيت مازاد خودگردان 6734
پرستاري / واحد سمنان 6729
علوم آزمايشگاهي / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان 6724
پرستاري / واحد گرگان-ظرفيت مازاد خودگردان 6723
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند 6714
پرستاري / واحد تبريز-ظرفيت مازاد خودگردان 6713
پرستاري / واحد اليگودرز 6700
پرستاري / واحد قوچان 6676
هوشبري / واحد مشهد-ظرفيت مازاد خودگردان 6668
پرستاري / واحد آبادان 6655
پرستاري / واحد مسجدسليمان 6655
پرستاري / واحد سبزوار 6638
پرستاري / واحد خوي-ظرفيت مازاد خودگردان 6632
پرستاري / واحد بيرجند 6610
پرستاري / واحد مراغه-ظرفيت مازاد خودگردان 6601
پرستاري / واحد بابل-ظرفيت مازاد خودگردان 6599
هوشبري / واحد علي آبادكتول 6592
علوم آزمايشگاهي / واحد مرند-ظرفيت مازاد خودگردان 6566
پرستاري / واحد سيرجان 6559
پرستاري / واحد علي آبادكتول-ظرفيت مازاد خودگردان 6542
اتاق عمل / واحد علي آبادكتول 6538
پرستاري / واحد ساري-ظرفيت مازاد خودگردان 6538
پرستاري / واحد شهربابك 6509
 پرستاري / واحد اردبيل-ظرفيت مازاد خودگردان 6506
پرستاري / واحد قاينات 6495
پرستاري / واحد زاهدان 6475
مامايي / واحد بروجرد 6423
مامايي / واحد استهبان 6405
پرستاري / واحد نيشابور-ظرفيت مازاد خودگردان 6394
مامايي / واحد فيروزآباد 6392
پرستاري / واحد بجنورد-ظرفيت مازاد خودگردان 6372
مامايي / واحد مسجدسليمان 6347
مامايي / واحد گناباد 6307
مامايي / واحد لارستان 6303
مامايي / واحد زاهدان 6191
زيست شناسي سلولي و مولکولي ژنتيک / واحد کرمان 4048
تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 95 – 96
همانطور که از قبل می دانیم کلیه داوطبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 96 را دارند و طبق جزئیاتی که در مقاله تاثیر سهمیه بسیج فعال اشاره کردیم ، مشمول این سهمیه می شوند ، برای قبولی در رشته محل های دانشگاه آزاد کار نسبتا آسان تری پیش رو دارند . به این شکل که حداقل تراز قبولی برای مشمولان سهمیه بسیج فعال 90 درصد در رشته های کاردانی و کارشناسی و 95 درصد تراز آخرین نفر قبولی در رشته های دکتری عمومی است . البته همیشه نباید انتظار کاهش 10 درصدی و 5 درصدی تراز برای مشمولان سهمیه بسیج فعال را داشته باشیم ولی بطور کلی همانطور که از جدول بالا و مقایسه آن با تراز قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی مشخص است ، تراز قبولی سهمیه بسیج فعال دانشگاه آزاد بین 200 الی 700 تا کمتر از تراز قبولی دانشگاه آزاد در سهمیه عادی است . اطلاع از تراز قبولی سال گذشته می تواند به شما کمک زیادی در انتخاب بهترین چینش کند.

*هیوا

( همشاگردی : بزرگترین و کاملترین مخزن مطالب علمی کشور )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.