نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی

نکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته روانشناسی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 96
ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری روانشناسی 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری روانشناسی 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .
تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی 96
نام دانشگاه یا موسسه
تراز قبولی بدبینانه
تراز قبولی منطقی
تراز قبولی خوشبینانه
روانشناسی / دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
5883
الی
5910
5686
الی
5882
5485
الی
5685
روانشناسی / دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
5514
الی
5541
5317
الی
5513
5116
الی
5316
روانشناسی / دانشگاه تربيت مدرس
5415
الی
5442
5218
الی
5414
5017
الی
5217
روانشناسی / دانشگاه خوارزمي – تهران
5284
الی
5311
5087
الی
5283
4886
الی
5086
روانشناسی / دانشگاه تهران
5248
الی
5275
5051
الی
5247
4850
الی
5050
روانشناسی / دانشگاه خوارزمي – تهران
5222
الی
5249
5025
الی
5221
4824
الی
5024
روانشناسی / دانشگاه شهيد بهشتي – تهران
5156
الی
5183
4959
الی
5155
4758
الی
4958
روانشناسی / دانشگاه تهران
5116
الی
5143
4919
الی
5115
4718
الی
4918
روانشناسی / دانشگاه علامه طباطبايي – تهران
5043
الی
5070
4846
الی
5042
4645
الی
4845
روانشناسی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ويژه خواهران)
4998
الی
5025
4801
الی
4997
4600
الی
4800
روانشناسی / دانشگاه تربيت مدرس
4959
الی
4986
4762
الی
4958
4561
الی
4761
روانشناسی / دانشگاه شاهد – تهران
4958
الی
4985
4761
الی
4957
4560
الی
4760
روانشناسی / دانشگاه اصفهان
4937
الی
4964
4740
الی
4936
4539
الی
4739
روانشناسی / دانشگاه فردوسي مشهد
4899
الی
4926
4702
الی
4898
4501
الی
4701
روانشناسی / دانشگاه تهران
4849
الی
4876
4652
الی
4848
4451
الی
4651
روانشناسی / دانشگاه شهيد باهنر – كرمان
4793
الی
4820
4596
الی
4792
4395
الی
4595
روانشناسی / دانشگاه تهران
4793
الی
4820
4596
الی
4792
4395
الی
4595
روانشناسی / دانشگاه شاهد – تهران
4780
الی
4807
4583
الی
4779
4382
الی
4582
روانشناسی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ويژه خواهران)
4738
الی
4765
4541
الی
4737
4340
الی
4540
روانشناسی / دانشگاه تبريز
4701
الی
4728
4504
الی
4700
4303
الی
4503
روانشناسی / دانشگاه شيراز
4683
الی
4710
4486
الی
4682
4285
الی
4485
روانشناسی / دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده مهدی شهر )
4498
الی
4525
4301
الی
4497
4100
الی
4300
روانشناسی / دانشگاه اصفهان
4475
الی
4502
4278
الی
4474
4077
الی
4277
روانشناسی / دانشگاه فردوسي مشهد
4415
الی
4442
4218
الی
4414
4017
الی
4217
روانشناسی / دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده مهدی شهر )
4376
الی
4403
4179
الی
4375
3978
الی
4178
روانشناسی / دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ – تهران
4348
الی
4375
4151
الی
4347
3950
الی
4150
روانشناسی / دانشگاه تبريز
4250
الی
4277
4053
الی
4249
3852
الی
4052
روانشناسی / دانشگاه اروميه
4247
الی
4274
4050
الی
4246
3849
الی
4049
روانشناسی / دانشگاه شهيد باهنر – كرمان
4200
الی
4227
4003
الی
4199
3802
الی
4002
روانشناسی / دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل
4117
الی
4144
3920
الی
4116
3719
الی
3919
روانشناسی / دانشگاه شهيد چمران – اهواز
4099
الی
4126
3902
الی
4098
3701
الی
3901
روانشناسی / دانشگاه خوارزمي – تهران
3973
الی
4000
3776
الی
3972
3575
الی
3775
روانشناسی / دانشگاه خوارزمي – تهران
3932
الی
3959
3735
الی
3931
3534
الی
3734
روانشناسی / دانشگاه شاهد – تهران
3890
الی
3917
3693
الی
3889
3492
الی
3692
روانشناسی / دانشگاه اصفهان
3883
الی
3910
3686
الی
3882
3485
الی
3685
روانشناسی / دانشگاه پيام نور استان تهران – مركز تحصیلات تکمیلی تهران
3834
الی
3861
3637
الی
3833
3436
الی
3636
روانشناسی / دانشگاه شيراز
3549
الی
3576
3352
الی
3548
3151
الی
3351
روانشناسی / دانشگاه سمنان (محل تحصيل دانشكده مهدی شهر )
3270
الی
3297
3073
الی
3269
2872
الی
3072
روانشناسی / دانشگاه تهران (محل تحصيل پرديس خودگردان کیش )
3085
الی
3112
2888
الی
3084
2687
الی
2887
راهنما :
1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.