نتایج در این بخش نمایش داده می شود

اطلاعيه اعلام زمان برگزاري، نحوه‌ دریافت كارت‌ و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري‌ سال ۱۴۰۱

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون‌ سراسري‌ سال 1401 مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي هر یک از گروه‌های آزمايشي در تاریخ‌های اعلام شده به شرح ذیل در 417 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1 مندرج در ذیل این اطلاعیه)  برگزار خواهد شد.

گروه هاي آزمايشي

تاریخ برگزاری آزمون

هنر

صبح چهارشنبه 1401/04/08

علوم انسانی

صبح پنجشنبه 1401/04/09

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

صبح جمعه 1401/04/10

زبان هاي خارجي

صبح شنبه 1401/04/11

 

الف- نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون

كارت‌هاي‌ شركت در‌ آزمون‌ همه متقاضیان‌ به همراه راهنماي شركت در آزمون از روز یک شنبه مورخ 1401/04/05 لغايت روز سه‌­شنبه مورخ 1401/04/07 براي مشاهده و پرينت بر روي درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. لذا براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام­ خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايید. متقاضیاني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد، نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي) خود نیز اقدام نمايند. براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايید. براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار و ارائه آن الزامي است. درصورت مشاهده نقص احتمالی در كارت شركت در آزمون، مي‌بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه” به حوزه­ هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 (موجود در ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايید.

یادآوری مهم: چنانچه به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شوید، لازم است با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش كشور و ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده و يا كد پيگيري ثبت­نام اقدام نمايند و به هيچ وجه به باجه رفع نقص مراجعه ننمايید. اين امكان براي متقاضیاني فراهم مي­باشد كه در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند. لذا ضرورت دارد متقاضیاني كه اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايید.

ب- محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون متقاضیان گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم انساني‌، علوم‌ تجربي‌، هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ انتخابي‌ آنان‌ كه‌ در بند 46 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 و 3 اين اطلاعيه مي‌باشد.

ج- درصورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شركت در آزمون، متقاضیان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

1-با توجه به دريافت اطلاعات شناسنامه اي متقاضيان از سامانه ثبت احوال، امکان ويرايش اطلاعات شناسنامه اي وجود ندارد. لذا چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 3، 4 و 13 كارت شركت در آزمون شما وجود دارد ضروري است درخواست کتبی خود را به همراه تصویر شناسنامه یا کارت ملی حداکثر تا تاریخ 1401/04/12 از طریق آدرس https://darkhast.sanjesh.org  به سایت سازمان ارسال نماید.

2-داوطلبان نظام سالي واحدي و ترمي واحدي كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي ديپلم (فارغ‌التحصيلان سال1384 به بعد) و يا پيش‌دانشگاهي (فارغ‌التحصيلان سال1391 به بعد) مي‌باشند و همچنين فارغ‌التحصيلان نظام آموزشي جديد (نظام 6،3،3) نسبت به مندرجات كارت شركت در آزمون در بندهاي3،1 ،4 ،7 ،13 ،16 ،17 ،23 ،24 و 25 شامل نام و خانوادگي، سال تولد، شماره شناسنامه، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، كد دانش آموزي و منطقه اخذ ديپلم، عنوان مدرك پيش‌دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي و كد دانش آموزي مقطع پيش‌دانشگاهي، مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذکور حداكثر تا تاريخ 1401/04/13 به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ مدرك تحصيلي خود مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

تبصره: دانش آموزان سال آخر که مشمول اعمال سوابق تحصیلی هستند برای اطلاع از زمان مشاهده سوابق تحصیلی لازم است به اطلاعیه­ ای که در تاریخ 1401/04/21 در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر می­شود مراجعه نمایند.

3-داوطلباني كه مشمول اعمال سوابق تحصيلي نمي‌باشند چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 7 ،15 ،16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 28  شامل سال اخذ و نوع ديپلم، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم، محل اخذ مدرك ديپلم، عنوان مدرك پيش دانشگاهي، منطقه يا ناحيه اخذ پيش‌دانشگاهي و وضعيت تحصيلي و اشتغال مغايرتي مشاهده نمودند لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 1401/04/11 منحصراً به درگاه اينترنتي سازمان سنجش (قسمت ويرايش اطلاعات در کارت ورود به جلسه) مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.

 4- چنانچه نسبت به اطلاعات مندرج در بندهاي الف، ب، ج و د به شرح ذيل معترض مي‌باشيد ضروري است براي بررسي موضوع صبح ها از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعد از ظهرها از ساعت 14:00 الي 18:00 روزهای اعلام شده بر اساس زمان بندی مندرج در جدول ذیل به نماينده سازمان سنجش مستقردر باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره 2 (ذیل همین اطلاعیه) مراجعه نمايند.

تاریخ مراجعه متقاضیان به باجه های رفع نقص با توجه به گروه آزمایشی

گروه هاي آزمايشي

زمان مراجعه به باجه رفع نقص

هنر

روز سه‌شنبه 1401/04/07

علوم انسانی

روزهای سه‌شنبه 1401/04/07 و چهارشنبه 1401/04/08

علوم ریاضی و فنی

علوم تجربی

روزهای چهار‌شنبه 1401/04/08 و پنجشنبه 1401/04/09

زبان هاي خارجي

پنجشنبه 1401/04/09 و جمعه 1401/04/10

الف- مغايرت در بندهاي 2، 6، 8،  10،9 و 11 (جنسيت، دین، زبان خارجي امتحاني، معلوليت، بهياري و نوع سوال انتخابي «مختص داوطلبان دارنده ديپلم علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني»)

ب- چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي‌باشد. 

ج- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقد عكس بوده و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر، عدم وضوح  و … مي‌باشد ضروري است در روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود شخصاً با همراه داشتن 3 قطعه عكس 4×3 (در سال جاري تهيه شده باشد)، كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه بر اساس جدول شماره 2 مندرج در ذیل همین اطلاعيه مراجعه نمایيد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد. در صورتي كه در اين خصوص كارت متقاضی داراي اشكال مي‌باشد و تا روز قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننمايد مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وي رفتار خواهد شد.

د- براي‌ آن‌ دسته‌ از متقاضیاني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ رديف‌ 29 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و پس از استعلام از سازمان بهزيستي معلوليت آنان مورد تاييد قرار گرفته است در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ و شدت آن درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ متقاضی‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ نموده ليكن معلوليت ايشان مورد تاييد قرار نگرفته است بند معلوليت وي حذف گرديده‌، لذا لازم‌ است‌ در يكي از روزهاي اعلام شده با توجه به گروه آزمایشی خود با همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره2 اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.

5- چنانچه سهميه درخواستي متقاضي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند 18 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است متقاضیان استفاده از سهميه‌هاي بنياد شهيد و امورايثارگران، رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي و رزمنده متقاضی بسيجي و همچنين همسر و فرزندان آنان جهت اعلام مغايرت و تكميل اطلاعات مربوط به سهميه حداكثر تا تاریخ 1401/04/11 منحصراً به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان مراجعه و با توجه به توضيحات مندرج در درگاه نسبت به اصلاح و تكميل موارد اقدام نمایند تا درصورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه براي آنها اعمال گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد. ضمناً تأكيد مي­گردد متقاضیاني كه سهميه آنان مورد تاييد قرار نگرفته است براي اطمينان بيشتر و بررسي وضعيت عدم تاييد سهميه خود (بعد از ويرايش) به ارگانهاي ذيربط نيز مراجعه نمايند. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچ‌گونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.

6- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت ­نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده­­ اند، مي­توانند در زمان اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته نسبت به اعمال بند فوق اقدام نمايند.

7– داوطلبان گروه آزمايشي هنر در صورت علاقهمندي به رشته­ هاي ذيل به منظور شركت در آزمون عملي مي­بايست نسبت به انتخاب حداكثر دو مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي جدول ذيل (موارد 2 الي 13) و منحصراً به صورت اينترنتي از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 همزمان با پرينت كارت تا روز شنبه مورخ 1401/04/11 از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان اقدام نمايند. با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي تحصيلي مورد نظر در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد، داوطلباني كه اقدام به انتخاب 1 مجموعه از مجموعه رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر براي شركت در آزمون عملي مي‌نمايند، مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 2.250.000 (دو میلیون دويست و پنجاه هزار) ريال (معادل دويست و بيست و پنج هزار تومان) بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب، از تاريخ فوق با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني فوق‌الذكر اقدام نمايند. داوطلبان در صورتي كه داوطلب و علاقه مند به شركت در آزمون عملي 2 مجموعه از مجموعه ­هاي گروه آزمايشي هنر مي‌باشند مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ 4.500.000 (چهار ميليون و پانصد هزار) ريال (معادل چهارصد و پنجاه هزار تومان) به صورت اينترنتي اقدام نمايند. عدم پرداخت هزينه آزمون رشته­ هاي تحصيلي عملي در تاريخ تعيين شده، به منزله عدم امكان پذيرش آنان در اين رشته‌ها خواهد بود. داوطلبان لازم است براي اطلاع از جزئيات برگزاري آزمون عملي، زمان پرينت كارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاري آزمون رشته‌هاي مندرج در جدول ذيل به اطلاعيه‌اي كه در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در درگاه اطلاع رساني اين سازمان قرار مي‌گيرد، مراجعه نمايند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر که در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

8- داوطلبان هريك از گروه­هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني در صورت علاقه­ مندي به رشته علوم ورزشي و آموزش تربيت بدني (رديف 1 جدول زیر) مي­بايست نسبت به انتخاب مورد مربوط منحصراً به صورت اينترنتي همزمان با پرينت كارت از روز یکشنبه مورخ 1401/04/05 تا روز شنبه مورخ 1401/04/11 از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمايند و با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در اين رشته در آزمون سراسري سال 1401 به صورت متمركز با شرايط خاص صورت مي­پذيرد، داوطلباني كه نسبت به انتخاب مورد مربوط اقدام نموده­اند مي­بايست نسبت به پرداخت مبلغ 10.50.000 (يک ميليون و پنجاه هزار) ريال (معادل يکصد و پنج هزار تومان) به صورت اينترنتي به وسيله كارتهاي بانكي عضو شتاب اقدام نمايند. ضمناً داوطلبان برای اطلاع از روزهای برگزاری آزمون عملي رشته مذكور به اطلاعيه‌اي كه در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 در درگاه اطلاع رساني اين سازمان منتشر می‌گردد، مراجعه نمايند. داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون عملی خواهند بود که اولاً نسبت به پرداخت هزینه برگزاری آزمون عملی در بازه زمانی اعلام شده اقدام نموده و ثانیاً در جلسه آزمون یکی از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی که در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 1401/04/10 برگزاری می‌گردد، حاضر باشند.

رشته­ هاي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1401

ردیف عنوان رشته‌ها
1 علوم ورزشي – آموزش تربيت بدني
2 نقاشي، ارتباط تصويري، طراحي پارچه، طراحی لباس و آموزش هنر
3 طراحي صنعتي
4 ادبيات نمايشي
5 مجسمه‌سازي
6 موسيقي ايراني
7 موسيقي جهاني
8 كتابت و نگارگري
9 آهنگسازي
10 بازيگري
11 طراحي صحنه
12 نمايش عروسكي
13 عكاسي

9- توضيحات لازم درخصوص نحوه اعلام علاقه­ مندي متقاضیان به رشته­ هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌ تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس­هاي دانشگاه فرهنگيان، در مرحله اعلام نتایج اولیه و انتخاب رشته (نیمه دوم مرداد ماه) اعلام می­شود.

10- آن دسته از متقاضیان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آنها به روش با آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شركت در آزمون، براي اطلاع از نحوه انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي به اطلاعيه اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري سال 1401 (نیمه دوم مرداد ماه) مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان مراجعه نمايند.

د-یادآوری های مهم‌

1- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار الزامي است.

2- شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح­ها راس‌ ساعت‌ 8:00 (هشت) آغاز مي­گردد و درِ حوزه­­هاي امتحاني رأس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سی) صبح بسته خواهد شد. لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن درِ حوزه­هاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.

3- هر متقاضی براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكس­دار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مدادپاكن و يك سنجاق و يا سوزن و همچنين ماسک به همراه داشته‌ باشد.

4- متقاضیان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي، ساك دستي، هرگونه دستگاه ارتباطي (از قبيل پيجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوري، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند و …)، کیف، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نُت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

1-4- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با متقاضیان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «ز» آمده است، رفتار خواهد شد.

2-4- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

3-4- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

5- تعداد کارت شرکت در آزمون قابل دریافت برای داوطلبان با توجه به ثبت­نام آنها در گروه­های آزمایشی به شرح جدول ذیل خواهد بود:

ردیف

گروه آزمایشی

تعداد و نوع کارتهایی که می­توانند دریافت کنند

1

علوم تجربی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی

2

علوم ریاضی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی

3

علوم انسانی

فقط کارت ورود به جلسه آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی

4

هنر

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی هنر

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام نموده اند)

5

زبان های خارجی

1- کارت ورود به جلسه گروه آزمایشی زبانهای خارجی

 2- کارت ورود به جلسه یکی گروه­های آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی (در صورتی که قبلاً در آنها ثبت نام نموده اند)

تبصره: داوطلبانی که علاوه بر ثبت­ نام در آزمون یکی از گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني، در گروه‌­­های آزمایشی هنر و زبانهاي‌ خارجي‌ نیز  ثبت ­نام کردند برای آنها سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌.

6- متقاضیان‌ نظام‌ جديد آموزشی 3-3-6 در گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه داراي ديپلم علوم و معارف اسلامي و متقاضیان نظام سالي واحدي/ترمي واحدي که عنوان‌ ديپلم و پيش‌دانشگاهي‌ آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد 18) است با توجه‌ به‌ انتخاب نوع دفترچه سوالاتي که در بند 38 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، در جلسه آزمون به آنها دفترچه عمومی و اختصاصی مورد درخواست تحویل خواهد شد.‌

7- متقاضیان آزمون سراسري سال 1401 با توجه به دارا بودن آخرين مدرك تحصيلي مي‌بايست داراي يكي از شرايط باشند:

7-1- دارای دیپلم نظام جديد آموزشي 3-3-6

7-2- دانش آموز نظام جديد آموزشي 3-3-6 (پايه دوازدهم) كه تا پايان شهريور ماه (1401/06/31) موفق به اخذ ديپلم مي‌شوند.

7-3- داراي گواهي‌نامه پيش دانشگاهي (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 1401/06/31).

7-4- داراي ديپلم چهارساله نظام قديم آموزش متوسطه.

7-5- داراي مدرك كارداني و يا بالاتر (به تاريخ فارغ‌التحصيلي حداكثر تا 1401/06/31).

متقاضیاني كه موفق به اخذ يكي از مدارك فوق تا تاريخ 1401/06/31 نشوند، در صورت‌ شركت و قبولي در آزمون‌، قبولي آنان لغو خواهد شد.

تبصره: در صورت قبولي متقاضی در رشته‌هايي كه پذيرش آنها از نيمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401 آغاز مي‌گردد به شرط دريافت مدارك تحصيلي فوق تا تاريخ 1401/11/30، ثبت‌نام و ادامه تحصيل آنان در رشته قبولي بلامانع خواهد بود.

8- با توجه به اينكه سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه­ هاي برگزاري آزمون، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه­ ها دارد، خواهشمند است نسبت به تكميل نمودن پرسشنامه ارزيابي حوزه امتحاني خود در آزمون سراسري سال 1401 از تاريخ 1401/04/08 لغايت 1401/04/15 بصورت اينترنتي از طريق درگاه اطلاع رساني اين سازمان اقدام نمائيد.

9-داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها لازم است، حداکثر تا تاریخ 1401/04/16 از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با این سازمان مکاتبه نمایند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

ه‍ـ- نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:

1- در آزمون سراسري سال 1401 به هر متقاضی در گروههاي آزمايشي به شرح جدول ذیل دفترچه سوال عمومی و اختصاصی و پاسخنامه داده مي‌شود. اين بسته‌ها شخصي سازي شده و مشخصات متقاضیان بر روي پاسخنامه و جلد دفترچه سوالات درج گرديده است.

رديف آزمون عمومي و اختصاصي زمان شروع، نوبت، روز و تاريخ آزمون تعداد
پاسخنامه دفترچه سؤال
1 گروه آزمايشي هنر 8:30 صبح روزچهارشنبه 1401/04/08 2 2
2 گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 8:30 صبح روز پنجشنبه 1401/04/09 3 3
3 گروه آزمايشي علوم انساني 8:30 صبح روز پنجشنبه 1401/04/09 3 3
4 گروه آزمايشي علوم تجربي * 8:30 صبح روز جمعه  1401/04/10 3 3
5 گروه آزمايشي زبانهاي خارجي 8:30 صبح روز شنبه  1401/04/11 2 2

* متقاضیان‌ شرکت در گروه علوم تجربی که داراي گواهينامه‌ ديپلم بهياري هستند و به حرفه بهياري اشتغال دارند، لازم است علاوه‌ بر پاسخگويي‌ به‌ سؤالات‌ دفترچه‌‌ شماره 2 و 3، به‌ 35 سؤال‌ درس بهياري‌ مندرج‌ در دفترچه‌ شماره‌ 4 (دفترچه‌ بهياري‌) ‌پاسخ ‌دهند.

2- متقاضیاني‌ كه‌ معارف آنها غيراسلام و يا زبان‌ خارجي‌ آنان‌ غيرانگليسي‌ مي‌باشد، بايد سؤالات‌ مربوط به‌ اقليت‌هاي‌ ديني‌ (كليمي‌، زرتشتي‌ و مسيحي‌) و زبان‌ خارجي ‌غيرانگليسي‌ (فرانسه، آلماني، ايتاليايي ‌و يا روسي‌) را پاسخ‌ دهند. سؤالات‌ مربوط براي اين دسته از متقاضیان با توجه‌ به‌ شماره‌ داوطلبي‌ آنان‌ شخصي‌سازي شده و به صورت بسته‌هاي مجزا، در جلسه آزمون همراه با دفترچه سوالات عمومی به آنها تحویل خواهد شد.

3- متقاضیان در تمامی گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را با توجه به جدول فوق در همان پاسخنامه مربوطه علامتگذاري نمايند.

و- دستورالعمل بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات بهداشتی 

انتظار می رود برای حفظ سلامتی خود، سایر داوطلبان و خانواده های محترمتان موارد زیر را مورد توجه و آنها را رعایت نمایید:

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحانی را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور یابید. حوزه برگزاری آزمون از ساعت ۶:۳۰ صبح روز برگزاری آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

۲- برای پیشگیری از تجمع، حضور خود را به دقایق پایانی موکول ننمایید.

۳- از تردد بی مورد در محل آزمون جداً خودداری نمایید.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با دیگر داوطلبان فاصله مناسب (حداقل یک متر) را حفظ نمایید.

۵- همراه داشتن ماسک ۳ لایه معمولی (بدون فیلتر) و استفاده صحیح از آن (از بالای بینی تا زیر چانه)، از ابتدای ورود به حوزه برگزاری آزمون تا پایان برگزاری آزمون و خروج از حوزه امتحانی الزامی می‌باشد.

۶- در زمان استقرار در محل صندلی از صحبت کردن با سایر داوطلبان مجاور جداً خودداری نمایید.

۷- از تماس دست ها با چشم، دهان و بینی در حین آزمون جداً خودداری نمایید.

۸- هنگام عطسه یا سرفه کردن از دستمال کاغذی استفاده نمایید. درصورتی که دستمال وجود نداشت از قسمت داخلی آرنج استفاده کنید.

۹- در صورت داشتن سئوال ضروری از عوامل اجرایی در طول برگزاری آزمون حتما با رعایت فاصله مناسب و داشتن ماسک اقدام به صحبت نمایید.

۱۰- در پایان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن توسط عوامل اجرایی همچنان بر صندلی خود مستقر باشید. به پیام هایی که حاوی نکات اجرایی و بهداشتی است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش می شود با دقت گوش کرده و به آن عمل کنید.

۱۱- سعی کنید از تماس دست با سطوحی که اغلب لمس می شود نظیر صندلی ها، دستگیره درب ها و شیرآلات سرویس بهداشتی و… خودداری نموده و از دستمال کاغذی استفاده کنید.

12- چنانچه مبتلا به بیماری کرونا هستید در زمان ورود به حوزه برگزاری آزمون، (با ارائه رسید نتیجه آزمایش PCR) مسئولین حوزه را مطلع نمایید تا پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص بعمل آورند.

ز- مواردي از قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده 5 – تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف – ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي (حتی بصورت خاموش) و دستگاههاي حافظه‌دار.

ب – ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون متقاضی را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل:

1 – ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

2 – تباني با متقاضیان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.

3 – ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي متقاضی اصلي.

ج – استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.

د – كمك به متقاضی خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضیان يا استفاده غيرمجاز از آنها.

و – هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي متقاضیان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح – خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده 6 – هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده متقاضی و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاضی در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده 7 – در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (10.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده 9 – رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده 10 – در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.

ماده 11 – چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي متقاضی و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضی در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين متقاضی، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.

ماده 12 – هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي متقاضیان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.

تبصره – در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العموم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ح – نحوه تماس و ارتباط با سازمان سنجش آموزش و كشور

در جهت تسریع در بررسی و ثبت درخواستها به صورت الکترونیکی، داوطلبان می‌توانند سئوال یا درخواست خود را از طریق سامانه پاسخگويي اينترنتي به نشانی https://request.sanjesh.org/، به این سازمان ارسال نمایند. ضمناً داوطلبان درصورت لزوم می‌توانند سئوال یا سئوالات خود را در ساعات اداری با شماره ‌تلفن ‌۴۲۱۶۳  با پیش شماره ۰۲۱ در میان بگذارند.

دریافت فایل جدول شماره 1 – شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون سراسری سال 1401 در قالب PDF

دریافت فایل  جداول شماره 2 و 3 – آدرس محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون سراسری 1401 در قالب PDF

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.