نتایج در این بخش نمایش داده می شود

رشته های مناسب کنکوری های مناطق سیل زده

بیش از ۵۸۰ نفر ظرفیت برای داوطلبان مناطق سیل زده در کشور اختصاص یافته است که این داوطلبان می توانند رشته های مختلف را در دانشگاه های استان و همجوار انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع بلایای طبیعی و عدم تعویق زمان برگزاری کنکور سراسری ۹۸ تصمیم گرفته شد که به داوطلبان مناطق سیل زده سهمیه در کنکور ۹۸ اختصاص یابد. بر این اساس ۵۷۸ نفر ظرفیت در رشته های مختلف در ۵ گروه آزمایشی علوم تجربی، ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی اختصاص یافت.

در گروه علوم تجربی ۱۶۰ نفر، در گروه علوم ریاضی و فنی ۲۵۱ نفر، در گروه علوم انسانی ۱۲۸ نفر، در گروه هنر ۲۲ نفر و در گروه زبان های خارجی ۱۷ نفر ظرفیت اختصاص یافته است. همچنین برای زلزله زدگان کرمانشاه نیز ۱۷۷ نفر ظرفیت تخصیص یافت.

سهمیه داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ۸۱۷ تاریخ ۷ خرداد ۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده جلسه ۷۳۹ تاریخ ۲۸ آبان ۹۲ شورا مبنی بر اختصاص سهمیه به داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی و مصوبه جلسه ۱۹ تاریخ ۵ مرداد ۹۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو اختصاص می یابد.

بيشتر بخوانيد :

تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور

تقویت اراده رمز موفقیت در کنکور

چگونه تفکر مثبت داشته باشیم؟
شرایط پشت کنکور ماندن

بر اساس این مصوبه، حداکثر ۵ درصـد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاه های واقع در این استان ها به صورت مازاد بر ظرفیت در رشته های موردنیاز و پیشنهادی استانداری ها پس از تائید شورای سنجش و پذیرش دانشجو به داوطلبانی که شهر یا بخش «محل اقامت» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» و یا «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» دریکی از شهرها یا بخش های درگیر بلایای طبیعی باشد، اختصاص داده می شود.

این داوطلبان می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان ها را از بخش های مربوط در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۸ انتخاب کنند.

الف) سـهمیه اختصاصی به داوطلبان مناطق سـیل زده اسـتان های خراسان شمالی، خوزستان، گلستان و لرستان:

داوطلبان کلیه بخش های مندرج در جدول زیر که طبق اعلام وزارت کشــور جزو بخش های آسـیب دیده جانی و مالی ناشــی از سیل هستند، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در قسمت سهمیه داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی، می توانند کدرشته محل های مخصوص سهمیه سیل استان خود را در قسمت مربوط از دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب کنند.

جدول سهمیه های سیل زدگان در گروه علوم تجربی کنکور ۹۸

ظرفیت پذیرش سیل زدگانرشته هادانشگاه ها
۳۰ نفر در استان خراسان شمالی پزشکی. دندانپزشکی. علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
بهداشت مواد غذایی. دامپزشکی. زیست شناسی جانوری. زیست شناسی سلولی و مولکولی. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی. علوم دامی. علوم و مهندسی باغبانی. علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی). علوم و مهندسی محیط زیست. گیاه پزشکی. مهندسی طبیعت. مهندسی فضای سبز شیمی کاربردی. شیمی محض. اقتصاد کشاورزیدانشگاه فردوسی مشهد
اقتصاد. حسابداری. روانشناسی. مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد
۵۵ نفر در استان خوزستانپرستاری. پزشکی. داروسازی. دندانپزشکی. علوم آزمایشگاهی. علوم تغذیه. فیزیوتراپی. گفتار درمانی. ماماییدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دامپزشکی. زیست شناسی سلولی و مولکولی. گیاه پزشکی. میکروبیولوژی. اقتصاد. حسابداری. روانشناسی. شیمی کاربردی. شیمی محض. علم اطلاعات و دانش شناسی. علوم ورزشی. مدیریت بازرگانیدانشگاه شهید چمران اهواز
زیست شناسی سلولی و مولکولی. اقتصاد. شیمی محض. مدیریت و بازرگانی دریاییدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (ملاثانی اهواز)
شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
شیمی کاربردیدانشگاه صنعتی شهدای هویزه سوسنگرد
 دکتری پیوسته بیوتکنولوژیدانشگاه تهران
 مدیریت کسب و کارهای کوچکدانشگاه سمنان
 هتلداریدانشگاه شیراز
۴۰ نفر در استان گلستانبهداشت عمومی. پرستاری. پزشکی. تکنولوژی اتاق عمل. دندانپزشکی. علوم آزمایشگاهی. علوم تغذیه. مامایی. مهندسی بهداشت محیط. هوشبریدانشگاه علوم پزشکی گلستان
زیست شناسی جانوری. اقتصاد. روانشناسی. شیمی کاربردی. مدیریت بازرگانیدانشگاه گلستان
زیست شناسی سلولی و مولکولی. اقتصاد. حسابداری. روانشناسی. مدیریت بیمه. مدیریت صنعتیدانشگاه گنبد
زیست فناوری. علوم آزمایشگاهی دامپزشکیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی). گیاه پزشکیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
گردشگریدانشگاه مازندران
دکتری عمومی دامپزشکیدانشگاه سمنان
۳۵ نفر در استان لرستانپرستاری. پزشکی. تکنولوژی اتاق عمل. تکنولوژی پرتوشناسی. داروسازی. دندانپزشکی. علوم تغذیه. فناوری اطلاعات سلامت. مامایی. هوشبریدانشگاه علوم پزشکی لرستان
دامپزشکی. زیست شناسی جانوری. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی. میکروبیولوژی. اقتصاد. حسابداری. روانشناسی. علوم ورزشی. مدیریت بازرگانیدانشگاه لرستان
زیست شناسی سلولی و مولکولی. شیمی کاربردیدانشگاه اراک
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)دانشگاه بوعلی سینا (محل تحصیل بهار)
اقتصاد دانشگاه آیت الله بروجردی بروجرد

جدول سهمیه های سیل زدگان در گروه علوم ریاضی و فنی کنکور ۹۸

ظرفیت پذیرش سیل زدگانرشته هادانشگاه ها
۵۶ نفر در استان خراسان شمالیمهندسی برق. مهندسی شهرسازی. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. مهندسی نقشه برداری. اقتصاد. حسابداری. روانشناسی. مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد
علوم و مهندسی آب. مهندسی پلیمر. مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی برق. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوترمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۱۱۹ نفر در استان خوزستانآمار. ریاضیات و کاربردها. علوم کامپیوتر. علوم و مهندسی آب. فیزیک. مهندسی برق. مهندسی شیمی. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی ماشین های صنایع غذایی. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی). مهندسی مواد و متالورژی. اقتصاددانشگاه شهید چمران اهواز
ریاضیات و کاربردها. فیزیک مهندسی. مهندسی برق. مهندسی شهرسازی. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی نقشه برداری. مهندسی معماری. مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
ریاضیات و کاربردها. مهندسی برق. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی. مهندسی شیمی. مهندسی نفت. مهندسی مکانیکدانشگاه صنعت نفت (واحد آبادان)
مهندسی نفت. مهندسی برق. مهندسی شیمیدانشگاه صنعت نفت (واحد اهواز)
الکترونیک و مخابرات دریایی. ریاضیات و کاربردها. مهندسی دریا. مهندسی ماشین آلات دریاییدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
علوم و مهندسی آب. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی. مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (ملاثانی اهواز)
مهندسی برق. مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شهدای هویزه (سوسنگرد)
معماری داخلیدانشگاه هنر شیراز
 مهندسی انرژیدانشگاه صنعتی قم
 مهندسی پزشکیدانشگاه اصفهان
 دکتری پیوسته فیزیکدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اراک
مهندسی کشتی (موتور)دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
۳۳ نفر در استان گلستانعلوم کامپیوتر. مهندسی پلیمر. مهندسی برق. مهندسی صنایع. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک. اقتصاد. مدیریت بازرگانیدانشگاه گلستان
مهندسی شیمی. مهندسی عمراندانشگاه گلستان (دانشکده علی آباد کتول)
علوم و مهندسی آب. مهندسی برق. اقتصاد. روانشناسیدانشگاه گنبد
مهندسی کامپیوتردانشگاه گنبد (دانشکده فنی و مهندسی مینودشت)
فیزیک مهندسی. مهندسی دریا. مهندسی ساخت و تولید. مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهندسی ماشین های صنایع غذایی. مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 مهندسی شهرسازیدانشگاه مازندران
۴۳ نفر در استان لرستان علوم کامپیوتر. علوم و مهندسی آب. مهندسی برق.  مهندسی پلیمر. مهندسی شهرسازی. مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. روانشناسی. علوم ورزشی. مدیریت بازرگانی. مهندسی معدن. مهندسی مکانیک. حسابداری دانشگاه لرستان
مهندسی برق. مهندسی معماری. مهندسی مکانیک.  مهندسی عمران. مهندسی کامپیوتر. اقتصاد دانشگاه آیت اله بروجردی (بروجرد)
مهندسی ساخت و تولید. مهندسی شیمی. مهندسی صنایع. مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک
 مهندسی پزشکیدانشگاه صنعتی همدان
 مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه بوعلی سینا همدان

جدول سهمیه های سیل زدگان در گروه علوم انسانی کنکور ۹۸

ظرفیت پذیرش سیل زدگانرشته هادانشگاه ها
۳۲ نفر در استان خراسان شمالی تاریخ. جامعه شناسی. جغرافیا. زبان و ادبیات عربی. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه و حکمت اسلامی. مدیریت صنعتی. علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد
حقوق. زبان و ادبیات فارسی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. مشاوره. حسابداری. روانشناسی. مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد
۳۹ نفر در استان خوزستان تاریخ. جامعه شناسی. جغرافیا. حقوق. زبان و ادبیات عربی. زبان و ادبیات فارسی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. علوم قرآن و حدیث. فقه و مبانی حقوق اسلامی. فلسفه و حکمت اسلامی. مترجمی زبان عربی. مشاوره. حسابداری.  روانشناسی. علوم ورزشی. مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز
باستان شناسیدانشگاه شهید چمران (دانشکده باستان شناسی شوش)
 روابط عمومیدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق
 
دانشگاه شهید باهنر کرمان
 مدیریت و بازرگانی دریاییدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
۲۳ نفر در استان گلستان جامعه شناسی. جغرافیا. حقوق. روابط عمومی. روانشناسی. مدیریت بازرگانی دانشگاه گلستان
زبان و ادبیات فارسی. علوم قرآن و حدیث. فقه و حقوق اسلامی. فلسفه و حکمت اسلامی. حسابداریدانشگاه گنبد
مدیریت بیمه. مدیریت صنعتی دانشگاه گنبد (دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
گردشگریدانشگاه مازندران
۳۴ نفر در استان لرستان باستان شناسی. تاریخ. جغرافیا. حقوق. زبان و ادبیات عربی. زبان و ادبیات فارسی. علوم تربیتی. علوم سیاسی. فلسفه و کلام اسلامی. مترجمی زبان عربی. مشاوره. روانشناسی. علوم ورزشی. مدیریت بازرگانی دانشگاه لرستان
جامعه شناسی. حقوق. زبان شناسی. علوم سیاسی.  علوم قرآن و حدیث. فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه آیت الله بروجردی (بروجرد)
حسابداریدانشگاه لرستان (مرکز آموزش عالی نورآباددلفان)

جدول سهمیه های سیل زدگان در گروه های هنر و زبان های خارجی کنکور ۹۸

گروه هنر
ظرفیت پذیرش سیل زدگانرشته هادانشگاه ها
۳ نفر در استان خراسان شمالیارتباط تصویریدانشگاه بجنورد
۱۵ نفر در استان خوزستان ارتباط تصویری. نقاشی دانشگاه شهید چمران اهواز (واحد شوشتر، دانشکده هنر)
بازیگری. سینما دانشگاه هنر
نقاشی ایرانیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
نوازندگی موسیقی ایرانیدانشگاه کردستان
تلویزیون و هنرهای دیجیتالیدانشگاه دامغان
طراحی صنعتیدانشگاه بوعلی سینا همدان
طراحی لباسدانشگاه الزهرا (س)
یک نفر در استان گلستانارتباط تصویریدانشگاه گلستان
۳ نفر در استان لرستانارتباط تصویری. طراحی صنعتیدانشگاه بوعلی سینا همدان
گروه زبان های خارجی
۲ نفر در استان خراسان شمالیزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه فردوسی مشهد
۷ نفر در استان خوزستانمترجمی زبان انگلیسی. زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه شهید چمران اهواز
آموزش زبان انگلیسیدانشگاه شهرکرد
زبان و ادبیات ژاپنیدانشگاه تهران
۶ نفر در استان گلستانآموزش زبان انگلیسی. زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه گلستان
آموزش زبان انگلیسیدانشگاه گنبد
۲ نفر در استان لرستانزبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه لرستان

ب) سهمیه اختصاصی به داوطلبان مناطق زلزله زده کرمانشاه

داوطلبان کلیه بخش های شهرستان های اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانســر، سرپل ذهاب، قصر شیرین و گیلانغرب و همچنین بخش های کوزران و ماهیدشت از
شهرستان کرمانشاه که طبق اعلام وزارت کشور جزو بخش های آسیب دیده جانی و مالی ناشی از زلزله کرمانشاه هستند در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط مندرج در قسمت سهمیه
داوطلبان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی می توانند کدرشته محل های مخصوص ســهمیه داوطلبان مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در کنکور ۹۸ را انتخاب کنند.

 مدت تخصیص این سهمیه از ابتدای اعمال سهمیه، به مدت سه سال و حداکثر تا آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ قابل اجرا است.

سهمیه زلزله زدگان مخصوص داوطلبان بومی مناطق زلزله زده شهرستان های اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و همچنین
بخشهای کوزران و ماهیدشت شهرستان کرمانشاه از استان کرمانشاه است.

جدول سهمیه زلزله زدگان در کنکور ۹۸

گروه آزمایشیرشته هادانشگاه هاظرفیت پذیرش
گروه علوم تجربیبهداشت عمومی،  پرستاری، پزشکی، تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی پرتوشناسی، تکنولوژی پزشکی هسته ای، داروسازی، دندانپزشکی، علوم آزمایشگاهی، علوم و صنایع غذایی، مامایی، مهندسی بهداشت محیط، هوشبریدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۵۰ نفر
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، دامپزشکی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، اقتصاد، حسابداری، روانشناسی، شیمی کاربردی، علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه رازی کرمانشاه
مدیریت بازرگانی، مدیریت مالیدانشگاه رازی (دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)
گروه علوم ریاضی و فنیعلوم کامپیوتر، علوم و مهندسی آب، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی نساجی، مهندسی نفت، اقتصاددانشگاه رازی کرمانشاه۷۴ نفر
علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی کرمانشاه
مدیریت مالیدانشگاه رازی (دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
گروه علوم انسانیجامعه شناسی، جغرافیا، حقوق، زبان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات فارسی، مشاوره، حسابداری، روانشناسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم ورزشیدانشگاه رازی کرمانشاه۴۰ نفر
حسابداری، مدیریت بازرگانی دانشگاه رازی (دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود)
گروه زبان های خارجیآموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه۶ نفر
مترجمی زبان انگلیسیدانشگاه بوعلی سینا همدان
گروه هنرصنایع دستیدانشگاه کردستان۷ نفر
طراحی صنعتیدانشگاه بوعلی سینا همدان

برای اختصاص سهمیه ها شهر و یا بخش محل اقامت در صورتی ملاک عمل قرار می گیرد که داوطلب مستقلا یا به همراه خانواده در زمان وقوع بلایای طبیعی در آن شهرستان یا بخش اقامت داشته و این موضوع مورد تأیید فرمانداری ذیربط قرار گیرد.

داوطلبانی که شرایط استفاده از این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع بلایای طبیعی، آسیب جانی و مالی دیده اند، باید قبل از انتخاب رشــته گواهی مربوط (درج شده در دفترچه انتخاب رشته) را از فرمانداری محل رخداد حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را انتخاب کنند.

داوطلبانی که با این سهمیه در دانشگاه پذیرفته می شوند، باید در زمان قبولی گواهی دریافتی فوق را به دانشگاه محل قبولی تحویل دهند و اگر فاقد گواهی مورد تائید فرمانداری باشند، قبولی آن ها لغو می شود و اجازه شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت.

این ظرفیت در دانشگاه های واقع در مناطق آسـیب دیده همان استان اختصاص می یابد و در صورت نبود رشـته در آن استان، در دانشگاه های واقع در استان های هم جوار اختصاص داده می شود. اولویت با دانشگاه های واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاه های واقع در استان مربوطه است.

این سهمیه زمانی اختصاص خواهد یافت که بلایای طبیعی موجب خسارت های جانی و مالی ً شود به طوری که این خسارت ها عملا موجب وقفه و خلل در تحصیل دانش آموزان شده باشد.

پذیرش در این کدرشته محل ها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ درصد گزینش آزاد و در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد خواهد بود. میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداری مربوطه اعلام و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.

هرگونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع است.

مدت اعتبار سهمیه برای هر منطقه درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۳ سال است. در سال اول وقوع بلایای طبیعی، توسط سازمان سنجش آموزش کشور اقدام می شود. برای تخصیص سهمیه
در سال دوم و یا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهمیه برای آن منطقه، در صورت تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اقدام خواهد شد.

جدول مناطق آسیب دیده از سیل از تاریخ ۳۱ تیر ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۸ طبق اعلام وزارت کشور در دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور ۹۸ درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.