نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آشنايي سريع با نوبت دوم آزمون سراسري سال ۱۴۰۲‏

آزمون سراسري مطابق مصوبه جلسات 843 ،855 و 863 شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، سالي دو بار فقط براي دروس اختصاصي برگزار مي‌شود و نتيجه هر نوبت آزمون حداکثر دو سال اعتبار دارد؛ اما پذيرش دانشجو براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، يک بار در سال خواهد بود.

الف) ثبت‌‎نام:

– ثبت‌نام در آزمون سراسري سال‌ 1402 (نوبت دوم) فقط به صورت اينترنتي براي پذيرش در رشته‌هاي با آزمون در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي، پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام‌نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و همچنين رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، از پانزدهم فروردين ماه 1402در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش کشور با پرداخت مبلغ 1/300/000 يک ميليون و سيصد هزار ريال براي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي دوم يا سوم (علاوه بر گروه اصلي) از طريق درگاه:www.sanjesh.org انجام شد.

– ضرورت دارد که کليه داوطلبان به درگاه: my.medu.ir مراجعه و نسبت به دريافت کد 19 رقمي سوابق تحصيلي ديپلم و يا سوابق پيش دانشگاهي، اقدام نمايند.

– لازم است داوطلبان علاقه‌مند به رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي (غيرانتفاعي)، در زمان انتخاب رشته نسبت به خريد کارت اعتباري به مبلغ 360/000 سيصد و شصت هزار ريال، اقدام نمايند.

ب) مواد و ضرايب آزمون اختصاصي:

آزمون سراسري فقط براي دروس اختصاصي برگزاري مي‌شود و سؤالات دروس تخصصي در سطح اطلاعات علمي کتاب‌هاي مربوط به نظام جديد آموزشي 3-3-6 طرح خواهد شد. همچنين در هر نوبت آزمون اختصاصي، براي هر داوطلب، طبق بند 1-2 ماده 2 مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يک نمره کل آزمون اختصاصي حاصل از ميانگين وزني نمرات تراز شده دروس تخصصي وي در گروه آزمايشي که در آن شرکت کرده است، ساخته مي‌شود.

– ضرايب دروس گروه آزمايشي علوم رياضي و فني: رياضي (12) – فيزيک (9) – شيمي(7).

گروه علوم آزمايشي رياضي و فني
ضريبنام درس
12رياضي
9فيزيک
7شيمي

– ضرايب دروس گروه آزمايشي علوم تجربي: زيست‌شناسي (12) – فيزيک (7) – شيمي (9) – رياضي (7) – زمين‌شناسي (1).

گروه آزمايشي علوم تجربي
ضريبنام درس
12زيست‌شناسي
7فيزيک
9شيمي
7رياضي
1زمين‌شناسي

– ضرايب دروس گروه آزمايشي علوم انساني: رياضي (6) – زبان و ادبيات فارسي (8) – علوم اجتماعي (5) – روان‌شناسي (2) – زبان عربي (5) – تاريخ و جغرافيا (5) – فلسفه و منطق (5) – اقتصاد (2).

گروه آزمايشي علوم انساني
ضريبنام درس
6رياضي
8زبان و ادبيات فارسي
5علوم اجتماعي
2روان‌شناسي
5زبان عربي
5تاريخ و جغرافيا
5فلسفه و منطق
2اقتصاد

– ضرايب دروس گروه آزمايشي هنر: درک عمومي هنر (12) – درک عمومي رياضي – فيزيک (5) – خلاقيت تصويري و تجسمي (3).

گروه آزمايشي هنر
ضريبنام درس
12درک عمومي هنر
5درک عمومي رياضي-فيزيک
3خلاقيت تصويري و تجسمي
12آزمون عملي براي برخي از رشته‌ها

– ضرايب دروس گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي: زبان تخصصي (1).

گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي
ضريبنام درس
1زبان تخصصي

ج) نمره کل آزمون و سابقه تحصيلي

  • – سهم نمره کل سابقه تحصيلي پايه دوازدهم نظام 3-3-6 در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال 1402 به ميزان 40 درصد با تاثير قطعي است. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم نظام سالي – واحدي/ ترمي – واحدي در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني آزمون سراسري سال 1402، 30 درصد با تاثير قطعي و ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش دانشگاهي نظام سالي – واحدي/ترمي – واحدي 10 درصد (در مجموع 40 درصد) با تاثير قطعي در نمره کل سابقه تحصيلي است.
  •  -سهم نمره کل سابقه تحصيلي پايه دوازدهم نظام 3-3-6 يا ديپلم و پيش دانشگاهي نظام سالي واحدي/ترمي واحدي در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان هاي خارجي آزمون سراسري سال 1402 به ميزان 26 درصد با تاثير قطعي و فقط شامل دروس عمومي سابقه تحصيلي است و مابقي به سهم نمره کل آزمون اختصاصي (کنکور) اضافه مي‌شود. ميزان تاثير سوابق تحصيلي ديپلم نظام سالي واحدي/ترمي واحدي در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي آزمون سراسري سال 1402 ،5/19درصد با تاثير قطعي و ميزان تاثير سوابق تحصيلي پيش‌دانشگاهي نظام سالي واحدي/ترمي واحدي 6/5 درصد (در مجموع ديپلم و پيش‌دانشگاهي 26 درصد) با تاثير قطعي در نمره کل سابقه تحصيلي است.
  • – نمرۀ کل سابقۀ تحصيلي، ميانگين وزني نمرات تراز شده دروس (اعم از دروس عمومي و تخصصي) سابقۀ تحصيلي با توجه به ضرايب سوابق تحصيلي است که اين نمرۀ‌کل از سوي وزارت آموزش و پرورش محاسبه شده و براي ساخت نمرۀ کل نهايي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد؛ در واقع، ضريب هر يک از دروس سابقۀ تحصيلي، وزن آن درس است که در دفترچه راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1402(نوبت دوم) مطابق مصوبه جلسات 843 ،855 و 863 شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، اطلاع رساني شده است. نمرۀ کل آزمون اختصاصي، ميانگين وزني نمرات تراز شده آزمون اختصاصي (آزمون سراسري) است و ضريب هر يک از دروس آزمون اختصاصي، وزن آن درس است. پس از محاسبه اين دو نمرۀکل (نمرۀ کل سابقۀ تحصيلي و نمرۀ کل آزمون اختصاصي)، از ترکيب آنها نمرۀ کل نهايي داوطلب محاسبه مي‌شود.
  • -از آزمون سراسري سال 1402 و بعد از آن، همه داوطلباني که سابقه تحصيلي کامل گروه آزمايشي مورد نظر خود را ندارند (اعم از دانش آموزان و فارغ‌التحصيلان شاخه‌هاي نظري، فني و حرفه‌اي و کاردانش در تمام نظام‌هاي آموزش و پرورش و طلاب حوزه‌هاي علميه) بايد نسبت به ايجاد سابقه تحصيلي دروس عمومي و اختصاصي براساس برنامه اعلامي وزارت آموزش و پرورش اقدام نمايند. در صورتي که داوطلبي در امتحانات نهايي که وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد سوابق تحصيلي پيش‌بيني مي‌کند، شرکت نکرده و اقدام به ايجاد سوابق تحصيلي در دروس عمومي و اختصاصي ننمايد، نمره خام آن درس که سابقه تحصيلي ندارد، صفر (0) لحاظ مي‌شود. براي داوطلباني که سابقه تحصيلي ناقص دارند و يا کلاً سابقه تحصيلي ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصيلي قابل جايگزيني با نمره کل آزمون اختصاصي نيست.

د) نحوۀ سهميه‌بندي:

– سهميۀ داوطلبان مناطق (1، 2 يا 3) بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر دبيرستان آنان تعيين خواهد شد.

– در صورتي که بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخر داوطلبان سهمية مناطق، متفاوت باشد، سهمية داوطلب بر اساس بخش محل تحصيل منطقة مرفه‌تر (حتي يک سال از سه سال) تعيين مي‌شود.

-داوطلباني که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصيل در دورۀ متوسطه يا سال آخر دورۀ متوسطه خود را در خارج از کشور گذرانده‌اند، جزء سهميۀ منطقۀ 3 محسوب مي‌شوند.

– همۀ داوطلبان معلول (بينايي، شنوايي، جسمي حرکتي، آسيب گفتار و زبان، تکاملي رشد (اتيسم) و اعصاب و روان) جزء سهميۀ منطقۀ 3 محسوب مي‌شوند.

– 25 درصد از ظرفيت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد.

– 5 درصد از ظرفيت هر کد رشته محل نيز به «جانبازان زير 25 درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد.

– بر اساس قوانين، حدنصاب نمرۀ ايثارگران (اعم از ايثارگران مشمول ظرفيت 25 درصدي يا 5 درصدي) 70 درصد نمرۀ آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمرۀ رزمندگان نيز 75 درصد نمرۀ آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد در هر کد رشته محل است.

– داوطلبان سهميۀ ايثارگران، علاوه بر سهميۀ ايثارگران، همانند ساير داوطلبان، در سهميۀ منطقۀ خود نيز گزينش مي‌شوند و سهميۀ مناطق آنها نيز در کارنامۀ نتايج علمي اين گروه از داوطلبان درج مي‌شود.

– بر اساس ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، براي آن گروه از داوطلبان آزمون سراسري سال 1402 که متقاضي سهميۀ ايثارگران هستند و در آزمون‌هاي سال 1401 يا قبل از آن در دورۀ روزانه يا رشته‌هاي فرهنگيان يا مناطق محروم پذيرفته شده‌ و در رشتۀ قبولي خود ثبت‌نام نکرده و يا از رشتۀ قبولي خود انصراف داده‌اند، سهميۀ ايثارگران فقط در دوره‌هاي غيرروزانه لحاظ مي‌شود و در اين دوره‌ها گزينش مي‌گردند و داوطلباني که داراي يک بار قبولي در دوره‌هاي غيرروزانه (شبانه «نوبت دوم»، پيام‌نور، غيرانتفاعي، پرديس بين‌الملل، خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دوره‌هاي شهريه‌پرداز) هستند و در رشتۀ قبولي خود ثبت‌نام نکرده‌ يا از رشتۀ قبولي خود انصراف داده‌اند، مي‌توانند فقط يک‌بار ديگر از سهميۀ ايثارگران در دوره‌هاي روزانه يا غير روزانه استفاده نمايند.

– داوطلباني که با استفاده از سهميۀ ايثارگران، حداقل دو بار در دوره‌هاي غيرروزانه پذيرفته شده‌اند، امکان استفاده مجدد از سهميۀ ايثارگران را ندارند.

– متقاضيان سهميۀ خانوادۀ شهدا، در صورت تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران، در سهميۀ خانواده شهدا گزينش خواهند شد.

هـ) برنامه زماني برگزاري آزمون:

بر اساس برنامۀ زماني پيش بيني شده، نوبت دوم آزمون سراسري سال 1402 در روزهاي چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15تير ‌ماه سال جاري برگزار خواهد شد (زمان دقيق آزمون هر يک از گروه‌هاي آزمايشي، در اطلاعيه 5 تير ماه سازمان سنجش اعلام مي‌شود).

و) انتخاب رشته و ارايه کارنامه نهايي:

در مردادماه سال جاري براي تمامي داوطلبان اعم از افرادي که فقط در نوبت اول يا دوم آزمون سراسري سال 1402و يا هردو شرکت کرده‌اند، کارنامه نتايج اوليه، شامل نمره کل آزمون اختصاصي هر دو نوبت، نمره کل سابقه تحصيلي و نمره کل نهايي، رتبه در سهميه و رتبه کشوري اعلام مي‌شود که داوطلبان مي‌بايست بر اساس اين کارنامه، نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمايند.

-در بازۀ زماني که اعلام خواهد شد، داوطلبان بايد علاقه‌مندي خود را براي انتخاب رشته به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام نمايند. همچنين داوطلباني که در دو نوبت آزمون سراسري سال 1402 در دو گروه آزمايشي اصلي (علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني) متفاوت شرکت کرده‌اند، بايد گروه آزمايشي اصلي را که مي‌خواهند از آن انتخاب رشته کنند، مشخص نمايند. در صورت عدم تعيين گروه آزمايشي از سوي داوطلب، گروه آزمايشي نوبت دوم داوطلب ملاک عمل قرار مي‌گيرد.

شايان ذکر است که يک داوطلب، امکان انتخاب رشته از دو گروه آزمايشي اصلي را ندارد.

-در صورت يکسان بودن گروه آزمايشي دو نوبت داوطلب، بيشترين نمره کل آزمون اختصاصي در نمرۀ کل نهايي لحاظ و اطلاع‌رساني مي‌شود.

ز) اعلام نتايج

نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1402 در نيمه دوم شهريور ماه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور و آدرس: sanjesh.org اطلاع رساني خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.