کند خوانی

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

علل کند خوانی


۱- کلمه خوانی از ابتدا به ما آموزش داده اند که کلمه کلمه بخوانیم از زمانی که خواندن بوده به همین شکل بوده ، از هزاران سال…

صفحه نخست

علل کاهش سرعت مطالعه و راه هاي افزايش آن


علل کاهش سرعت مطالعه و راه هاي افزايش آن علل کاهش سرعت مطالعه پيش از آشنايي با روش هاي تند خواني، ضروري است عوامل متعددي را که…