وقت کشی ممنوع

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

پيش به سوي هدف، وقت کشي ممنوع


همه مي‌دانند که سال تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري، از تابستان منتهي به سال دوازدهم آغاز مي‌شود، اما عده‌اي از داوطلبان، بنا به سنت سال‌هاي گذشته، اول مهر…