خبرهای ویژه

» آزمون سراسری 99 » ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال ۱۳۹۹

تاریخ انتشار : 2020/07/06 - 11:29

 کد خبر: 22738
 366 بازدید

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره۱۱۶۹) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای […]

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال ۱۳۹۹

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ 99/01/18 که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره1169) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد:

رديفنام كتاب80 درصد محتواي تحت پوشش20 درصد حذفيات
1فيزيك 3رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.
2زيستشناسي 3صفحه 1 تا 100صفحه 101 تا 124
3تاريخ 3صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9)صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)
4زبان انگليسي 3صفحه 1 تا 82صفحه 83 تا 102
5فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201صفحه 10 تا 147صفحه 148 تا 163
6علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي)صفحه 10 تا 94صفحه 95 تا 122
7جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انسانيصفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش)صفحه 93 تا 115
8عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيكصفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سومصفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم
9عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارمصفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم
10عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انسانيصفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتمصفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم
11شيمي 3صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي)صفحه 101 تا 121
12حسابان 2 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4از صفحه 111 تا 144
13رياضيات گسسته (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 73 تا 84
14هندسه 3 (رشته رياضي)از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 77 تا 86
15رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5از صفحه 121 تا 150
16رياضي و آمار 3 (رشته انساني)از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3از صفحه 86 تا 104
17فلسفه 2از صفحه 1 تا 63از صفحه 65 تا 90
18جامعهشناسي 3از صفحه 1 تا 92از صفحه 93 تا 116
19دين و زندگي 3 كد 112204از صفحه 1 تا 109از صفحه 10 1 تا 140
20دين و زندگي 3 كد 112205از صفحه 1 تا 135از صفحه 136 تا 175
21تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامياز صفحه 1  تا 135از صفحه 136 تا 175

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


برچسب ها : , , , ,
دسته بندی : آزمون سراسری 99 , صفحه نخست , مشاوره و برنامه ریزی , ویژه خبری , گزارش , یادداشت
ارسال دیدگاه

*

code