نتایج در این بخش نمایش داده می شود

90

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

دقیقه نودی نباشید!


خیلی‌ها وقتی کاری بهشان سپرده می‌شود در حالی که زمان دارند آنقدر دست دست می‌کنند تا به لحظات آخر مهلت می‌رسند.  حتماً اصطلاح دقیقه نودی را شنیده…