50 جمله

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۵۰ جمله ای که به شما انگیزه انجام هر کاری را می دهند


داشتن انگیزه، آن هم زمانی که باید با چالش‌های زندگی روبه‌رو شوید، خیلی مشکل است. وقتی می‌خواهید به کاری جدید خود را عادت دهید یا کسب‌وکار تازه‌ای…