نتایج در این بخش نمایش داده می شود

42 نکته

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۴۲ نکته برای موفقیت هر چه بیشتر در کنکور


رموز موفقیت در کنکور ۱- بهینه سازی سیستمهای یادگیری با شعار هر روز بهتر از دیروز پیشرفت تصاعدی ایجاد می کند. هر روز یک رکورد جدید بشکنید…