نتایج در این بخش نمایش داده می شود

4 گام

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۴ گام برای خلاصه نویسی و یادگیری بهتر مطالب


آشنایی با روش‌های درست مطالعه و یادداشت برداری در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان تاثیرگذار است. بسیاری از دانش‌آموزان تلاش می‌کنند شیوه‌ی درست خلاصه نویسی از کتاب‌های…