نتایج در این بخش نمایش داده می شود

20 آبان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۲۰ آبان: آخرين مهلت ثبت درخواست وام عتبات دانشجويي


دانشجويان تحت پوشش وزارت علوم تا تاريخ ۲۰ آبان ماه ۹۶ مهلت دارند تا نسبت به ثبت درخواست وام عتبات اقدام کنند. بر اساس تفاهم نامه صندوق…