نتایج در این بخش نمایش داده می شود

2 هفته کنکور

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

توصیه های دو هفته مانده به کنکور


در هفته‌‌ی اول آن بهتر است: ۱- هر شب به مدت چند دقیقه تمام کارهایی را که در جلسه‌‌ی کنکور انجام خواهند داد را با خودشان مرور…