17 عادت

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

۱۷ عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است


  برای رسیدن به موفقیت اولین قدم، ترک عادت های بد و اشتباه در زندگی است‎ منظور از موفقیت بیشتر این نیست که بیشتر و سخت تر…