12 درصدی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

ورود بدون کنکور ۱۲درصد دانش آموزان به دانشگاه‌


ایسنا نوشت: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق قانون باید به تدریج ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها صرفا از طریق سوابق تحصیلی تکمیل…