کما

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

کنکور در یک قدمی کما!


در اولین کنکور ایران، حدود ۴٧ هزار نفر داوطلب شرکت کردند و حالا متقاضیان کنکور به حدود یک میلیون نفر رسیده‌اند. چند روز پیش اما مانند چند…