کطالعه کردن

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

روش یادگیری SQ3R


این روش که یکی از قوی‌ترین روش‌های یادگیری است در سال ۱۹۹۶ توسط فردی به نام رابینسون ابداع شد. در این روش سعی بر این است تا…