کارنامه آزمون

2مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تغییر کنکور تنها بر مشکلات کنکوری‌ها افزود!


نه کنکور مساله تازه و نویی برای ایرانیان است و نه تغییرات گاه و بی گاه در آن، اما به رغم هم اینها، کنکور ۹۸ را می‌بایست…

صفحه نخست

فرمول محاسبه درصد تست با نمره منفی


فرمول محاسبه درصد تست با نمره منفی عموماً از نحوه محاسبه درصد با نمره منفی مطلع نیستند و نمی‌دانند که اگر در آزمون هایی که در آنها…