کاتالابهاتی

1مطلب موجود می باشد.
مقالات روانشناسی

آموزش طرز تنفس پاک کننده ( کاپالابهاتی ) :


آموزش طرز تنفس پاک کننده ( کاپالابهاتی ) : کاپالابهاتی تأثیر ویژه و معجزه آسایی جهت رفع استرس و پاک‌سازی ذهن از احساسات منفی دارد. واژۀ سانسکریت…