ژن

1مطلب موجود می باشد.
مشاوره و برنامه ریزی

“استرس مثبت” سالم‌تر زندگی کنید


پژوهش‌های یک گروه پزشکی آلمانی نشان می‌دهد که برنامه‌های فشرده‌ی دیدار دوستان، ورزش و تفریح، “تنیدگی مثبت” ایجاد می‌کند و در نتیجه سیستم دفاعی بدن را برای…