پیشرفت

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 1400

موانع و عوامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان


دارن هاردی در کتاب اثر مرکب می‌گوید هیچ چیزی به اندازه موفقیت زود نابود نمی ‌شود. این جمله را می توانیم از چندین نظر مورد بررسی قرار…

دسته‌بندی نشده

رمز یادگیری سریع تر


کوتاه کردن منحنی یادگیری مبحثی ست که سال ها مورد مطالعه قرار گرفته است و این راهکار، اصول اساسی یادگیری سریع تر را شامل می شود. کوتاه…