پلیس

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

برخورد نیروی انتظامی و سازمان سنجش با معترضین نتایج کنکور به هیچ وجه قابل قبول نیست


نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی سازمان سنجش به اعتراضات داوطلبان کنکور سراسری شد و تأکید کرد: سازمان سنجش بجای موضعگیری مقابل معترضین پاسخگوی…