پلیس زن

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شرایط پذیرش دانشجوی پلیس زن در دانشگاه علوم انتظامی امین


شرایط پذیرش دانشجوی پلیس زن در دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه علوم انتظامی امین، تنها دانشگاه افسری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که وظیفه تربیت و…