پزشکی ارتش

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

شرایط پذیرش دانشگاه علوم پزشکی ارتش در کنکورسراسری ۹۷


دانشگاه علوم پزشکی ارتش در ۱۷ رشته پرستاری ( خواهران و برادران )، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، اتاق عمل، هوشبری، فناوری اطلاعات سلامت، پروتز های دندانی، فوریت های…