پردیس تهران

1مطلب موجود می باشد.
ویژه خبری

پردیس کشاورزی دانشگاه تهران امریه سربازی پذیرش می کند


پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از میان فارغ التحصیلان برتر این دانشگاه امریه سربازی پذیرش می کند. به گزارش خبرنگار مهر، آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و…