پذیرفته شدگان

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

جزئیات آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۶


معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌ های تحصیلی نیمه‌ متمرکز علوم ورزشی و مربیگری ورزشی، آموزش تربیت بدنی و موسیقی نظامی تمامی معرفی‌شدگان باید طبق برنامه‌ زمانی مندرج در…