نتایج در این بخش نمایش داده می شود

پدیرش دانشجوی پزشکی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

تکذیب شایعه پذیرش بدون کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه علوم پزشکی تهران شایعاتی مبنی بر پذیرش بدون کنکور در رشته‌های مختلف علوم پزشکی از جمله پرستاری و پیراپزشکی را تکذیب کرد. به گزارش  دانشگاه علوم…