ول کن

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

با افکاری که ول‌کن ما نیستند، چه کنیم؟


بهروز شادمان می گوید: افکار چسبنده، اتفاقات منفی و ناراحت‌کننده روزمره‌اند که به شکل وسواسی و مکرر به ذهن خطور کرده و به عبارتی «ول‌کن نیستند». در واقع…