وقتي درسي را ياد نميگيريم!

2مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

يادگيري و دلايل فراموشي


* تاثير مطالب بر يکديگر: بديهي است مطالبي که در ذهن داريم و مطالبي که بعداً وارد ذهن ما مي‌شوند، اثرات مختلفي بر هم دارند، و تاثير…

مشاوره و برنامه ریزی

وقتي درسي را ياد نميگيريم!


آمار دانش آموزانی که اختلال یادگیری به معنای خاص دارند بین ۴ تا ۱۲ درصد گزارش شده است که نسبت پسران به دختران ۲ به ۱ تا…