هنر 97

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

حذف کنکور هنر در سال ۹۸


با توجه به اینکه ساختار آموزشی و نظام آموزشی تغییر یافته است و تمامی کتاب های دبیرستان تغییر یافته و تمامی دانش آموزان نظامی جدید در امتحانات…