همشاگدی

1مطلب موجود می باشد.
صفحه نخست

سهمیه ورود همسران و فرزندان رزمندگان به دانشگاه ها به ۳۰ درصد افزایش یافت


نمایندگان مردم در خانه ملت با افزایش سهمیه ورود ایثارگران به دانشگاه ها از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه…