همراه کنکور

3مطلب موجود می باشد.
آزمون سراسری 99

همراه با شما تا آزمون‌ سراســري‌ (۲)


همان گونه که داوطلبان اطلاع دارند، از چند شماره پيش، بنا را بر اين گذاشتيم که هر چند يک هفته يک بار، با عنايت به مناسبت‌هاي مختلفي…

صفحه نخست

اگر از امروز بخوانم، موفق مي‌شوم؟


وارد کلاس که مي‌شوم، چهره‌هاي درهم و گرفتۀ بچه‌ها تو ذوقم مي‌زند؛ انگار نه انگار که شروع ترم دوم است و آنها بايد يک دنيا شور و…

صفحه نخست

همراه با شما تا آزمون سراسري (۱)


امروز ۱۸ دي ماه است و تا زمان برگزاري آزمون سراسري ۱۳۹۷، که در روزهاي ۷ و ۸ تير ماه سال آينده برگزار مي‌شود، حداقل ۱۷۱ روز…